Peripeti 23

Nyt nummer. Peripeti 24

Om teaterkritik og teateranmeldelse

Tryk her

Peripeti 23

Peripeti 23

Performanceuddannelse.

Peripeti dedikere et helt nummer til at belyse behovet for en performanceuddannelse i Danmark.

Peripeti  nr. 22

Peripeti nr. 22

Audiodrama