Peripeti 23

Nyt nummer. Peripeti 24

Om teaterkritik og teateranmeldelse

Tryk her

Peripeti 23

Peripeti 23

Performanceuddannelse.

Peripeti dedikere et helt nummer til at belyse behovet for en performanceuddannelse i Danmark.

Peripeti  nr. 22

Peripeti nr. 22

Audiodrama

p25 2

Peripeti 25 – værket

Værket I dette nummer diskuteres værkbegrebets forskellige dimensioner, funktioner og forskydninger: værket som ramme for forskellige dramaturgier samt teatrale og performative formater og præsentationsformer; værket som praksis og koncept; værkets institutionelle organiseringer; værkets afsenderpositioner og tilskuerhenvendelser; værkets autonomi, dets grænser samt overskridelser eller integration af egne grænser; værkets og kunstnerens meta-refleksioner over kunstens og værkets […]

Read More