Peripeti 24

Peripeti 23

Peripeti dedikere et helt nummer til at belyse behovet for en performanceuddannelse i Danmark.

Tryk her

Peripeti 24

Peripeti 24

Om teaterkritik og teateranmeldelse
Performanceuddannelse.

Peripeti  nr. 25

Peripeti nr. 25

Værket

kafka

At være borger på Borgerscenen

At være borger på Borgerscenen Af Sofie Heidelbach – Et specialeessay om den kinæstetiske læring hos de medvirkende borgere i forestillingen ”Processen” og publikums oplevelse deraf samt en analyse af det kunstbegreb, der skabes på Borgerscenen. Jeg har i mit speciale undersøgt Borgerscenen på Aarhus Teater med udgangspunkt i min egen medvirken i forestillingen Processen […]

Read More