Peripeti udgives med støtte fra  Danmarks Frie Forskningsfond (2019-2022)

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til vendepunkter i teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi. Peripeti udgives af Dramaturgi, Aarhus Universitet i samarbejde med Teatervidenskab, Københavns Universitet, Dramatikeruddannelsen og Den Danske Scenekunst Skole.

Peripeti er både et tidsskrift og en hjemmeside med essays, interviews og anmeldelser som  ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Vi forsøger at styrke forbindelsen mellem aktuel teaterforskning og den udøvende teaterkunst. Derfor arrangerer redaktionen konferencer og seminarer i tæt samarbejde med forskellige kultur- og teaterinstitutioner. Redaktionen har – indtil videre – afholdt konferencer om Serendipitet og  Teaterlaboratorietraditionen,  om Performativitet og Teatralitet, Teatertekster,  Instruktion og iscenesættelsen, Kunstnerisk Udviklings Virksomhed, Performanceuddannelser.

Peripeti er det eneste danske videnskabelige teatertidsskrift og redigeres af en national redaktion fra Dramaturgi, Aarhus Universitet, Teatervidenskab ved Københavns Universitet og med redaktionsmedlemmer med tilknytning til teatre og teateruddannelser. Hvert nummer er baseret på et tema som samtidig danner grundlag for en invitation til at skrive i tidsskriftet. Tidsskriftet har et omfang på ca. 160 sider. En sektion er fagfællebedømte forskningsartikler (3-5 artikler). Anden sektion er essays og anmeldelser og mere debatorienteret stof. Endelig bringer Peripeti oversatte artikler af toneangivende internationale teaterforskere.

ISSN: 2245-893X

Peripeti behandler alle personoplysninger efter gældende lovgivning. Læs vores gældende persondatapolitik her

Forskningsredaktion:

Thomas Rosendal Nielsen, Ph.d. – Lektor, Aarhus Universitet (Ansvarshavende)

Cecilie Ullerup Schmidt, Ph.d. – Adjunkt, Københavns Universitet (Assisterende)

Laura Luise Schultz, Ph.d. – Lektor, Københavns Universitet
Solveig Gade, Ph.d. – Lektor, Københavns Universitet
Erik Exe Christoffersen, mag. art. – Lektor, Aarhus Universitet
Falk Heinrich, Ph.d. – Professor MSO, Aalborg Universitet
Solveig Daugaard, Ph.d. – Uafhængig forsker
Michael Eigtved, Ph.d. – Lektor, Københavns Universitet
Mette Tranholm, Ph.d. – Ekstern lektor, Københavns Universitet
Mads Thygesen, Ph.d. – Rektor, Den Danske Scenekunstskole
Kjersti Hustvedt, Ph.d. – Dramaturg, Aalborg Teater
Louise Ejgod Hansen, Ph.d – Lektor, Aarhus Universitet (Orlov)

Redaktionskomité:

Janicke Branth, cand. phil. – Dramaturg, Den Danske Scenekunstskole
Jens Christian Lauenstein Led, cand. mag. – Dramaturg, Aalborg Teater
Susanne Hjelm Pedersen, cand. mag. – Dramaturg, Den Danske Scenekunstskole & Aarhus Teater
Johan Holm Mortensen, cand. mag. – Dramaturg, Det Kongelige Teater
Josefine Brink Siem, Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet
Storm Møller Madsen, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

Lho Brockhoff – Grafiker/Layouter, Aarhus Universitet

Anmeldelsesredaktion:

Janicke Branth, Susanne Hjelm Pedersen, Josefine Brink Siem, Betina Rex
Henvendelser om anmeldelser: jcbranth@gmail.com eller jbs@cc.au.dk

Hjemmesideredaktion:
Susanne Hjelm Pedersen, Josefine Brink Siem, Erik Exe Christoffersen
Henvendelser om hjemmeside: jbs@cc.au.dk

Essayredaktion:
Erik Exe Christoffersen
Henvendelser om essays: aekexe@cc.au.dk

Om Peripeti-redaktionen

Janicke Branth
Janicke Branth, Dramaturg, cand.phil., tidl. dramaturg på Aarhus Teater (1979-98) og rektor for Dramatikeruddannelsen v/Aarhus Teater (nu DDSKS) 1998-2010. Underviser ved DDSKS, medlem af Reumertjuryen fra 2003-2014. Medlem af Aarhus Teaters og Børneteatret Filurens bestyrelser. Censor ved AU, KUA og RUC-performance design. Email: jcbranth@gmail.com

Udvalgte publikationer:

Christopher Marthaler og ventesalens dramaturgi (Teatervidenskab, KUA: 2001).
Om det dramatiske og det postdramatiske (Aalborg Universitet, Center for modernismeforskning: 2006).
Hvilken virkelighed? Hvis virkelighed?  Peripeti  nr. 8 (Afd. for Dramaturgi, AU: 2007).
Den teatrale uforfærdethed, Peripeti nr. 20 (Afd. for Dramaturgi, AU: 2013).
Spilles de nye franske dramatikere, Dramatikerforbundets tidsskrift ”Replikker” nr. 23, 2013.

Erik Exe Christoffersen
Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Uddannet på Dramaturgi, mag. art. i 1978. Email: aekexe@cc.au.dk

Udvalgte bøger:

Teaterhandlinger, Klim 2007.
Odin Teatret Et dansk verdensteater, Aarhus Universitetsforlag 2012.
Skønhedens Hotel Hotel Pro Forma. Et laboratorium for scenekunst, Aarhus Universitetsforlag 2015.
Serendipitetens rum. Odin Teatrets laboratorium. Klim 2018.

Solveig Daugaard
Ph.D. i litteratur og mediehistorie fra Linköpings Universitet med afhandlingen “Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics” (2018). Har også udgivet “Gertrude Steins portrætter” (Arena 2012) og skrevet litteratur- og teaterkritik, essays og artikler i bl.a. Dagbladet Information, Passage, Vagant, Den blå port, Respons og Peripeti. Email: solveigdaugaard@gmail.com

Michael Eigtved
Cand.mag, ph.d., lektor i Teater og Performancestudier, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Uddannet cand. Mag. i musik og Moderne Kultur og Kulturformidling, tilknyttet Center for Urbanitet og Æstetik som Ph.d. Stipendiat. Fra 1997-99 Informationschef på Gladsaxe Teater. 1999 Adjunkt i Teatervidenskab, 2002 lektor samme sted, 2006-10 studieleder for Teatervidenskab, 2011-13 studieleder på Institut for kunst og kulturvidenskab. Arbejder især med forestillingsanalyse, kulturelle iscenesættelser og populære scenekunstformer som musicals, cirkus, revy, comedy mm. Fra 2013-15 direktør fra Frederiksbergmuseerne. Email: eigtved@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

From Civilisation to Regulation: Airports, Circus (Bodies) and the Battle over Control, in: Performance Matters vol. 1-2  (2018)

Solveig Gade
Lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Cand. mag i nordisk sprog og litteratur og teatervidenskab, ph.d. i 2008 med afhandlingen Rammen om værket i verden: Relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten og -teatret. ​Min aktuelle forskning handler om repræsentationen af krig og konflikt i samtidsteatret og -kunsten og om kunstens forsøg på at agere kritisk i en visuel kultur, hvor den strategiske distributionen af billeder er blevet en integreret del af krigsførelsen. Fra 2008-14 ansat som dramaturg på Det Kongelige Teater. Email: solveiggade@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

“A Note on the Index in Contemporary Theatre” in Performance Research, bind 100, 2018.
“In-Between Figure and Worker in a Precarious Field: Re-engaging with Notions of the Dramaturg” in Nordic Theatre Studies, forthcoming.
“Reviving the Tradition of the Battle Painting: The Militarization of Danish Culture” in Performance in a Militarized Culture, red. Sara Brady og Linda Mantoan, Routledge, 2017.

Falk Heinrich
Ph.d. og professor MSO på Aalborg Universitet. Falk Heinrich is head of Research Laboratory of Art and Technology (RELATE) at Aalborg University. His research field comprises art theory and performative poetics and aesthetics focusing, firstly, on participatory and performative art and culture and, secondly, on the relationship between and possible integration of artistic and academic methodologies. He has an artistic background as professional actor, theatre director and installation artist. Email: falk_h@hum.aau.dk

Udvalgte publikationer:

Heinrich, F., 2018. ‘Bisociation of Artistic and Academic Methods’ in Journal of Problem Based Learning in Higher Education, Aalborg University Press.
Heinrich, F., 2018. Into the Woods with Heidegger – Reflections about an Artistic-Academic Experiment in Journal of Somaesthetics, Aalborg University Press, Vol. 4.
Heinrich, F., 2018 ‘Participatory Aesthetics: The Function of Imagination’ in An old Melody in a New Song: Aesthetics and Psychology. Series: Annals of Theoretical Psychology, Springer.

Kjersti Hustvedt
Dramaturg, Aalborg Teater. Mail: kjerstihus@gmail.com

Jens Christian Lauenstein Led
Cand.mag., Dramaturg ved Aalborg Teater. Udg: “Konkretismens Katharsis” (2003) og artikler: ”Kriegenburgs Die Niebelungen” (2004) og ”Idioti og dogmeæstetik” (2005). Email: Dramaturg@aalborg-teater.dk

Susanne Hjelm Pedersen
Cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto. Studielektor på Den Danske Scenekunstskole og freelance dramaturg, underviser, evaluator og konsulent. Tilknyttet Afdelingen for Dramaturgi ved Aarhus Universitet som vejleder og ekstern lektor. Email: susanne.pedersen@aarhusteater.dk

Johan Holm Mortensen
Cand. mag i Dramaturgi. Dramaturg i Skuespillet på Det Kongelige Teater. Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger (FDD).  Har tidligere undervist som ekstern lektor på Aarhus Universitet og på skuespillerskolen i Odense. Email: jhmo@kglteater.dk

Thomas Rosendal Nielsen
Cand. mag. i dramaturgi og civilisationskritik fra Aarhus Universitet. Lektor v. Dramaturgi Aarhus Universitet. Medlem af redaktionen siden 2006. Ph.d.-afhandling om interaktive dramaturgier, forsker aktuelt i deltagelsespoetikker og deltagerinvolverende teaterformer, oftest i samarbejde med teatre og kunstnere. Underviser bl.a. i studium generale, dramaturgisk praksis, værkanalyse, teaterteori og teaterpraksis. Email: thomas.rosendal@hum.au.dk

Udvalgte publikationer:

”Operational Sequencing: Coping with Contingency in Process Drama” m. Kjersti Hustvedt. I: RIDE 22/4. 2017
“Spatial Poetics and the Politics of Imagination” I TDR 27/1. 2018.
Diverse anmeldelser på peripeti.dk

Laura Luise Schultz
Cand.mag., ph.d. med afhandlingen: Mellem tekst og teater. Skuespillets rolle i Gertrude Steins performative æstetik. Lektor i Teater- og Performancestudier ved Københavns Universitet med speciale i samtidsteater samt avantgarde- og performanceteater i et tværæstetisk felt. Hun har bl.a. arbejdet med værkbegrebets forskydning i samtidskunsten og med teatertekstens status i det postdramatiske teater. Hun har en omfattende indsigt i Gertrude Steins skuespil og teaterbegreb. Email: laura@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

Laura Luise Schultz: “Ikke noget safe space: Madame Nielsen i sort/hvid”, peripeti.dk, 22. maj 2018 http://www.peripeti.dk/2018/05/22/5665/
Laura Luise Schultz: “Gertrude Stein” in Brenda Murphy and Anne Fletcher, red.: Playwriting in the 1930s, i serien Decades of Modern American Drama. Playwriting from the 1930s to 2009. Serieredaktør Julia Listengarten. Bloomsbury Academic 2018.
Laura Luise Schultz og Sarah Posman (red.): Gertrude Stein in Europe: Reconfigurations Across Media, Disciplines, and Traditions, Bloomsbury 2018.

Josefine Brink Siem
PhD-studerende (2017-) i Dramaturgi med projekt om analyse af affektive dramaturgier på tværs af medier. BA i Dramaturgi og Æstetisk Kommunikation fra Aarhus Universitet (2013-2016) og cand. mag. i Dramaturgi samme sted (2016-2019). Mail: jbs@cc.au.dk

Udvalgte publikationer:

Tragedy Without Guilt? A genre based approach to analysing performance affect in The Hospital in: Peripeti 17:32, 2020
https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/121366
Immersion as Participation and Reflection, anmeldelse af antologien ‘Staging Spectators in Immersive Performances’ Routledge, 2019
https://affective-societies.de/2019/aus-der-forschung/english-book-review-immersion-as-participation-and-reflection/

Storm Møller Madsen
Ph.d.-studerende på Københavns Universitet (2019-). Cand.mag. i Teater- og Performancestudier, Københavns Universitet, samt MA i Performance Studies, New York University. Forsker i kropsbaseret performancekunst af transkønnede kunstnere. Arbejder i spændingsfeltet mellem teater- og performancestudier, queer teori og transkønnede studier. Mail: madsen.storm@hum.ku.dk.

Udvalgte publikationer:

’Trans(ing) Body Art’ in Bodies of Difference/Kroppe i forskellighed, Peripeti #29-30, 2018
I temaredaktionen af Bodies of Difference/Kroppe i forskellighed, Peripeti #29-30, 2018.

Mads Thygesen
Ph.d. (2009), Cand.mag. i dramaturgi (2003). Ph.d. med afhandlingen Dialogue / end of dialogue – om udsigelse i ny europæisk dramatik (Aarhus Universitet, 2009). Mads Thygesen tiltrådt stillingen som rektor for Den Danske Scenekunstskole den 10. marts 2015. Email: math@scenekunstskolen.dk

Udvalgte publikationer:

”An Absence of Character – subjectivity and emotions in Martin Crimp”, Sætre, Lombardo, Gullestad (red.): Exploring Text and Emotions (Aarhus University Press, Aarhus 2014, p. 403-431) – fagfællebedømt artikel.
”Interaction and Framing in the Performance Insideout by Sasha Waltz”, in: Sætre, Lombardo, Gullestad (red.): Exploring Textual Action (Aarhus University Press, Aarhus 2010, p. 141-164) – fagfællebedømt artikel

Mette Tranholm
Ph.d. (2017). Cand. mag. i Teatervidenskab med Komparativ litteratur (2008). Ph.d. med afhandlingen Disincarnation: Jack Smith and the character as assemblage (Teater og Performance Studier, KU). Freelance dramaturg, ekstern lektor ved Teater og Performance Studier, tilknyttet Den Danske Scenekunstskoles KUV-projekt Acting in Space om udviklingen af skuespilteknikker. Mail: mettetranholm@gmail.com

Cecilie Ullerup Schmidt
Performancekunstner, kurator, ph.d.-studerende på Københavns Universitet. BA i Litteraturvidenskab og KA i Moderne Kultur, samt studier i Teatervidenskab ved Freie Universität i Berlin og Anvendt Teatervidenskab i Giessen. Forsker i performancekunst, kunstnerisk uddannelse, kunstneriske kollektiver, strukturel prekaritet, arbejde, temporalitet, modstandsformer og subjektivering. Mail: c.u.schmidt@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

Infrastructural Performance : Reclaiming Social Relationality in Times of Structural Precarity. / Schmidt, Cecilie Ullerup. I: Nordic Theatre Studies, Bind 30, Nr. 1, 1, 03.08.2018, s. 5-19.
Guldslør. Performative strategier som kritik og affirmation i senkapitalismen. / Schmidt, Cecilie Ullerup. I: K & K, Bind Årg. 44, Nr. 122, 30.12.2016, s. 199.

Peripeti
Afdeling for Dramaturgi
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Langelandsgade 139.
DK 8000 Århus C

Kontakt redaktionen: thomas.rosendal@cc.au.dk

ISSN: 2245-893X