Om Peripeti

Peripeti udgives med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til vendepunkter i teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi, og det er netop dem, vi forsøger at afdække.

Peripeti udgives af Dramaturgi, Aarhus Universitet i samarbejde med Teater- og performancestudier, Københavns Universitet, Dramatikeruddannelsen og Den Danske Scenekunst Skole.

Peripeti er både et videnskabeligt tidsskrift og en hjemmeside med essays, interviews og anmeldelser, som ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning.

Vi forsøger at styrke forbindelsen mellem aktuel teaterforskning og den udøvende teaterkunst. Derfor arrangerer redaktionen konferencer og seminarer i tæt samarbejde med forskellige kultur- og teaterinstitutioner. Peripeti har blandt andet afholdt konferencer om Serendipitet og Teaterlaboratorietraditionen,  om Performativitet og TeatralitetTeatertekster,  Instruktion og iscenesættelse, Kunstnerisk Udviklings Virksomhed og Performanceuddannelser.

Peripeti er det eneste danske videnskabelige teatertidsskrift og redigeres af en national redaktion af folk med tilknytning til teaterforskning og teateruddannelse.

Hvert nummer er baseret på et tema som samtidig danner grundlag for en invitation til at skrive i tidsskriftet. Tidsskriftet har et omfang på ca. 160 sider. En sektion er fagfællebedømte forskningsartikler (3-5 artikler). Anden sektion er essays og anmeldelser og mere debatorienteret stof. Endelig bringer Peripeti oversatte artikler af toneangivende internationale teaterforskere.

ISSN: 2245-893X

Peripeti behandler alle personoplysninger efter gældende lovgivning. Læs vores gældende persondatapolitik her

Redaktion

Thomas Rosendal Nielsen, Ph.d. – Lektor, Aarhus Universitet (Ansvarshavende)

Cecilie Ullerup Schmidt, Ph.d. – Adjunkt, Københavns Universitet (Assisterende)

Kritikredaktion

Anmeldelsesredaktion

Josefine Brink Siem, Erik Exe Christoffersen og Mette Obling Høeg
Henvendelser om teateranmeldelser: josefinesiem@gmail.com
Henvendelser om boganmeldelser: aekexe@cc.au.dk

Essayredaktion

Erik Exe Christoffersen
Henvendelser om essays: aekexe@cc.au.dk

Om Peripeti-redaktionen

Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Uddannet mag. art. i Dramaturgi, 1978.
Email: aekexe@cc.au.dk

Udvalgte bøger:

Teaterhandlinger, Klim 2007.
Odin Teatret Et dansk verdensteater, Aarhus Universitetsforlag 2012.
Skønhedens Hotel Hotel Pro Forma. Et laboratorium for scenekunst, Aarhus Universitetsforlag 2015.
Serendipitetens rum. Odin Teatrets laboratorium. Klim 2018.

Ph.D. i litteratur og mediehistorie fra Linköpings Universitet med afhandlingen “Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics” (2018). Har også udgivet “Gertrude Steins portrætter” (Arena 2012) og skrevet litteratur- og teaterkritik, essays og artikler i bl.a. Dagbladet Information, Passage, Vagant, Den blå port, Respons og Peripeti. Email: solveigdaugaard@gmail.com

Cand.mag, ph.d., lektor i Teater og Performancestudier, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Uddannet cand. Mag. i musik og Moderne Kultur og Kulturformidling, tilknyttet Center for Urbanitet og Æstetik som Ph.d. Stipendiat. Fra 1997-99 Informationschef på Gladsaxe Teater. 1999 Adjunkt i Teatervidenskab, 2002 lektor samme sted, 2006-10 studieleder for Teatervidenskab, 2011-13 studieleder på Institut for kunst og kulturvidenskab. Arbejder især med forestillingsanalyse, kulturelle iscenesættelser og populære scenekunstformer som musicals, cirkus, revy, comedy mm. Fra 2013-15 direktør fra Frederiksbergmuseerne. Email: eigtved@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

From Civilisation to Regulation: Airports, Circus (Bodies) and the Battle over Control, in: Performance Matters vol. 1-2  (2018)

Lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet. Cand. mag i nordisk sprog og litteratur og teatervidenskab, ph.d. i 2008 med afhandlingen Rammen om værket i verden: Relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten og -teatret. ​Min aktuelle forskning handler om repræsentationen af krig og konflikt i samtidsteatret og -kunsten og om kunstens forsøg på at agere kritisk i en visuel kultur, hvor den strategiske distributionen af billeder er blevet en integreret del af krigsførelsen. Fra 2008-14 ansat som dramaturg på Det Kongelige Teater. Email: solveiggade@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

“A Note on the Index in Contemporary Theatre” in Performance Research, bind 100, 2018.
“In-Between Figure and Worker in a Precarious Field: Re-engaging with Notions of the Dramaturg” in Nordic Theatre Studies, forthcoming.
“Reviving the Tradition of the Battle Painting: The Militarization of Danish Culture” in Performance in a Militarized Culture, red. Sara Brady og Linda Mantoan, Routledge, 2017.

Cand. mag. i dramaturgi og civilisationskritik fra Aarhus Universitet. Lektor v. Dramaturgi Aarhus Universitet. Medlem af redaktionen siden 2006. Ph.d.-afhandling om interaktive dramaturgier, forsker aktuelt i deltagelsespoetikker og deltagerinvolverende teaterformer, oftest i samarbejde med teatre og kunstnere. Underviser bl.a. i studium generale, dramaturgisk praksis, værkanalyse, teaterteori og teaterpraksis. Email: thomas.rosendal@hum.au.dk

Udvalgte publikationer:

”Operational Sequencing: Coping with Contingency in Process Drama” m. Kjersti Hustvedt. I: RIDE 22/4. 2017
“Spatial Poetics and the Politics of Imagination” I TDR 27/1. 2018.
Diverse anmeldelser på peripeti.dk

Cand.mag., ph.d. med afhandlingen: Mellem tekst og teater. Skuespillets rolle i Gertrude Steins performative æstetik. Lektor i Teater- og Performancestudier ved Københavns Universitet med speciale i samtidsteater samt avantgarde- og performanceteater i et tværæstetisk felt. Hun har bl.a. arbejdet med værkbegrebets forskydning i samtidskunsten og med teatertekstens status i det postdramatiske teater. Hun har en omfattende indsigt i Gertrude Steins skuespil og teaterbegreb. Email: laura@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

Laura Luise Schultz: “Ikke noget safe space: Madame Nielsen i sort/hvid”, peripeti.dk, 22. maj 2018 https://www.peripeti.dk/2018/05/22/5665/
Laura Luise Schultz: “Gertrude Stein” in Brenda Murphy and Anne Fletcher, red.: Playwriting in the 1930s, i serien Decades of Modern American Drama. Playwriting from the 1930s to 2009. Serieredaktør Julia Listengarten. Bloomsbury Academic 2018.
Laura Luise Schultz og Sarah Posman (red.): Gertrude Stein in Europe: Reconfigurations Across Media, Disciplines, and Traditions, Bloomsbury 2018.

Ph.d. i Dramaturgi (2022) med speciale i analyse af affektive dramaturgier i moderne teater og tv-serier. Anmeldelsesredaktør og webmaster på Peripeti, skribent for teatermagasinet iscene.dk og Content Specialist hos STARCO. Mail: josefinesiem@gmail.com

Udvalgte publikationer:

Analysing the melancholy of Nordic Noir as stimmung: Affective world-building in The Bridge. In: Critical Studies in Television 2022 (ahead of print): doi:10.1177/17496020221095775
Tragedy Without Guilt? A genre based approach to analysing performance affect in
 The Hospital in: Peripeti 17:32, 2020
https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/121366
Immersion as Participation and Reflection, anmeldelse af antologien ‘Staging Spectators in Immersive Performances’ Routledge, 2019
https://affective-societies.de/2019/aus-der-forschung/english-book-review-immersion-as-participation-and-reflection/

Ph.d.-studerende på Københavns Universitet (2019-). Cand.mag. i Teater- og Performancestudier, Københavns Universitet, samt MA i Performance Studies, New York University. Forsker i kropsbaseret performancekunst af transkønnede kunstnere. Arbejder i spændingsfeltet mellem teater- og performancestudier, queer teori og transkønnede studier. Mail: madsen.storm@hum.ku.dk.

Udvalgte publikationer:

’Trans(ing) Body Art’ in Bodies of Difference/Kroppe i forskellighedPeripeti #29-30, 2018
I temaredaktionen af Bodies of Difference/Kroppe i forskellighedPeripeti #29-30, 2018.

Cecilie Ullerup Schmidt er adjunkt og vicecenterleder i Ny Calrsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, og aktuel med pamfletten ”Produktionsæstetik. En feministisk arbejdskritik mellem kunst og liv” udgivet af Laboratoriet for Æstetik og Økologi. Cecilie har en praksis i performancekunst og kuratering, har undervist i en årrække på Universität der Künste i Berlin og er medlem af Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.

 

Udvalgte publikationer

Schmidt, Cecilie Ullerup (2022): No count! BIPoC artists counteracting “fair” representation and systemic racial loneliness in higher education in the arts in: Journal of Aesthetics & Culture, 14:1

Schmidt, Cecilie Ullerup (2018):  Infrastructural Performance: Reclaiming Social Relationality in Times of Structural Precarity in: Nordic Theatre Studies. 30:1

Studielektor og uddannelsesleder på Afdelingen for Teater- og Performancestudier ved Københavns Universitet. Cand.mag. i Teatervidenskab og Performancestudier med Musikvidenskab & Moderne Kultur. Speciale i scenekunstneriske processer. Underviser bl.a. i Teatersociologi og scenekunstnerisk procesdeltagelse, Teaterprocesledelse med drama- og teaterpædagogik & Performancedesign.
Email: metteobling@hum.ku.dk

Udvalgte publikationer:

”Performancekunstneren som entreprenør og social skulptør” in Peripeti # 23, 2015 ”Performanceuddannelse”.

”Kunstnerisk forskning I dramatikfaget – om at sætte scenen for performativ research”, in Kunstneriske fag og idræt – fagdidaktisk set, Mart Tiemensma (red.), Frydenlund, 2022.

Diverse anmeldelse på peripeti.dk.

Afdeling for Dramaturgi
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Langelandsgade 139.
DK 8000 Århus C

Kontakt redaktionen: thomas.rosendal@cc.au.dk