Peripeti 27: Call for Papers

Peripeti 27: Call for Papers

Med dette nummer fokuserer vi på en tendens i det moderne teater: nemlig brugen af ikke-professionelle i det professionelle teater.

Det drejer sig om teater som inddrager personer, der har kendskab til en særlig del af virkeligheden, som de såkaldte hverdagseksperter hos Rimini Protokoll, Fix og Foxy i forestillinger Twin Peaks og Ungdom og Corpus balletten i samarbejde med Christian Lollike i I føling og Uropa. Det kan også være Borgerscene som fx på Ålborg og Aarhus Teater.

Vi ønsker en diskussion af

  • Brugen af ikke-professionelles betydningen for teatermediet og for teatret fx i forhold til publikum. Hvad betyder virkelighed i denne sammenhæng? Hvad betyder autenticitet? Hvordan udforskes distance og nærvær? Hvordan er forholdet mellem person og rolle?
  • Analyser af konkrete forestillinger.
  • Kunstneriske refleksioner fra teaterinstruktører, dramaturger, anmeldere eller skuespillere: Hvad betyder samarbejdet med ikke-professionelle for teatret? Hvordan er forholdet mellem ansvar for deltagerne og iscenesættelsens behov? Hvilke etiske og æstetiske overvejelser er relevante, og hvilke vante standpunkter og normer udfordres?

Nummerets redaktion er: Jens Christian Led, Dramaturg Ålborg Teater, Erik Exe Christoffersen, lektor og Ida Krøgholt begge Dramaturgi, Aarhus Universitet.

Artikelforslag indsendes til: aekexe@cc.au.dk

Deadline for abstracts/artikelforslag: 1. april

Deadline for forskningsartikler (til fagfællebedømmelse): 15. juni

Deadline for andre typer af artikler: august
Forventet publikation: medio oktober.

Skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/files/skrivevejledning.doc

Tidsskriftet henvender sig særligt til dramaturger, scenekunstnere, forskere, studerende, undervisere på gymnasier og videregående uddannelser, kritikere og andre med en særlig faglig interesse i dramaturgi og teater- og performancestudier. Artikler udgives i form af fagfællebedømte forskningsartikler, essays, kritikker, anmeldelser, interviews, dokumentation mv. Artikler kan basere sig på papers, arbejdspapirer, undervisningsmateriale, specialer mv., men må i udgangspunktet ikke være udgivet tidligere eller være under bedømmelse ved et andet tidsskrift.