Peripeti 26: Call for Papers

Peripeti 26: Call for Papers

For første gang udgiver Peripeti et åbent nummer. Med dette nummer vil vi gerne give plads til den mangfoldighed af aktuel forskning, formidling, debat og kritik indenfor tidsskriftets område (dramaturgiske studier, teater- og performancestudier), der normalt ikke ville finde plads i et temanummer. Det kan fx være:

         Artikler, der analyserer og perspektiverer aktuelle eller historiske teater- og performancefænomener eller dramaturgier i andre medier (radio, film, tv, spil, osv.).

         Artikler, der dokumenterer, reflekterer over og formidler kunstnerisk forskning indenfor scenekunstområdet.

         Artikler, der undersøger og diskuterer teoretiske og konceptuelle spørgsmål i relation til dramaturgi-/performance- og teatervidenskabelige forskningsområder.

         Artikler, der analyserer og diskuterer aktuelle eller historiske teater- og kulturpolitiske problemstillinger.

         Kritik af aktuelle værker (forestillinger, dramatekster, events) eller udgivelser på samme område.

Tidsskriftet henvender sig særligt til dramaturger, scenekunstnere, forskere, studerende, undervisere på gymnasier og videregående uddannelser, kritikere og andre med en særlig faglig interesse i dramaturgi og teater- og performancestudier. Artikler udgives i form af fagfællebedømte forskningsartikler, essays, kritikker, anmeldelser, interviews, dokumentation mv. Artikler kan basere sig på papers, arbejdspapirer, undervisningsmateriale, specialer mv., men må i udgangspunktet ikke være udgivet tidligere eller være under bedømmelse ved et andet tidsskrift.

Nummerets redaktion er: Solveig Gade, Cecilie Ullerup Schmidt og Thomas Rosendal Nielsen.

Artikelforslag indsendes til: thomas.rosendal@cc.au.dk

Deadline for abstracts/artikelforslag: 17. juni

Deadline for forskningsartikler (til fagfællebedømmelse): 30. september

Deadline for andre typer af artikler: 31. oktober

Forventet publikation: medio januar.

Skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/files/skrivevejledning.doc