Call for Papers – Peripeti #29-30 Bodies of Difference

Call for Papers – Peripeti #29-30 Bodies of Difference

 

Dette temanummer af Peripeti fokuserer på forskning og kunstnerisk praksis relateret til køns-, queer-, crip- og racialiseringsperspektiver i/på scenekunst og performance.

 

I Danmark ses et stigende antal kunstnere og værker som udgår fra en kritisk undersøgende position overfor normative krops- og kønskategorier. Kunstnerne er dog oftest enten uafhængige eller udenlandske og værkerne programmeres typisk i sammenhænge, fx på Warehouse9 i København, hvor det kønskritiske og aktivistiske perspektiv indgår i spillestedets profil. Når det gælder racialiseringsperspektivet, er den kritiske tænkning i Danmark især blevet udviklet i relation til adoptionsdebatten, mens de langsigtede implikationer af Danmarks fortid som kolonimagt fortsat er underbelyst – ikke mindst i forhold til dansk mentalitetshistorie. Netop i år, 100-året for Danmarks salg af De vestindiske øer til USA, er aktualiteten særligt påtrængende – i kunsten ligesåvel som i andre hjørner af samfundslivet.

 

Redaktionen for dette temanummer arbejder med et bredt performance-begreb, og et interdisciplinært fokus, hvor sociologiske og antropologiske betragtninger omkring performance er velkomne. Der efterspørges artikler med et Queer Theory, Crip Theory og Critical Race Studies perspektiv, såvel som artikler der beskæftiger sig med begreber såsom repræsentation, racialisering og køn, transnational adoption, køns- og kropsnormativitet, identitet, dekolonisering og autenticitet i performance. Vi leder også efter kunstneriske bidrag såsom performance scores, manuskripter, og visuelt materiale der kredser om emnet for dette temanummer. Der er et hav af emner at tage fat på både historiske, aktuelle og mere teoretiske. Afsættet kan fx være en kunstner, en forestilling, en tendens eller en analytisk begrebsdiskussion.

 

Emneforslag:

Queer perspektiver på (kropslig) autenticitet

Performances i det intersektionelle felt

Aktivistiske performance-perspektiver

Homonationalisme og queer perspektiver på medborgerskab

Queer perspektiver på nostalgi, minder, flygtighed og tilstedeværelse

Modkultur som queer performance

Queer koreografier

Crip performance/performativitet

Ikke-normativ kropslighed på og/eller udenfor scenen

Identitets-performances

LGBTQI og POC repræsentation

Trans-politik, -identitet og –krop

Queer ideologier på og/eller uden for scenen

Queer Indigenous Studies og performance

Performance af hvidhed på og/eller udenfor scenen

Queer perspektiver på populærkulturel performance

Dis-identifikation som performance-strategi

Queer dramaturgier

De-koloniale perspektiver

 

Temaredaktionen består af: Storm Møller Madsen, Laura Luise Schultz, Mai Takawira, Mette Tranholm, Karen Vedel samt Jeuno Je Kim.

Artikelforslag indsendes til: madsen.storm@gmail.com

Deadline for abstracts/artikelforslag: 15. september 2017

Deadline for artikler til peer review: 1. februar 2018

Deadline for andre indsendelser (essays, anmeldelser mv.): 1. marts 2018