Artikelindkaldelse, Peripeti nr. 20: Musikteater

Peripeti forbereder et temanummer om Musikteater til udgivelse i efteråret 2013.  Artikelforslag modtages senest 11.3. 2013. Artiklerne skrives på dansk og skal leve op til Peripetis ambition om at være et tværfagligt tidsskrift for alle, der interesserer sig for teater og dramaturgi. Kernebegreber i temanummeret vil være iscenesættelse (i bredeste forstand) og dramaturgi/mediering – i forhold til musikteater i det 20. og 21. århundrede,  – med særligt henblik på danske forhold.  

Forslag sendes til:                                    

 aekexe@hum.au.dk

Peripeti

Afdeling for Dramaturgi

Institut for Æstetiske Fag

Aarhus Universitet

Langelandsgade 139

DK 8000 Århus C

Peripetis skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/udgivelser/

Temaartikler fagfællebedømmes

Gæsteredaktion: Michael Eigtved, KU; Nila Parly, KU & DKT; Sanne Krogh Groth, RUC; Lars Ole Bonde, AAU.