Artikelindkaldelse: peripeti 19

Kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Peripeti nr. 19

Peripeti forbereder et temanummer om Kunstnerisk udviklingsvirksomhed i samtidens scenekunst. Temanummeret udgives i foråret 2013. Artiklerne skrives på dansk og skal leve op til Peripetis ambition om at være et tværfagligt tidsskrift for alle, der interesserer sig for teater og dramaturgi.

I Kulturministeriets udgivelse “Kunstnerisk udviklingsvirksomhed – udredning af vidensgrundlaget for de videregående kunstneriske uddannelser” (København 2012) defineres begrebet på følgende måde: “Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsentationen af resultatet.”

Udredningen er et eksempel på at kunstnerisk udvikling og viden aktuelt institutionaliseres på nye måder. Lidt karikeret kan man forestille sig en bevægelse fra skabelsen og overleveringen af tavs og intuitiv viden i lukkede laboratorier til produktionen af offentligt tilgængelige, gennemreflekterede og sammenlignelige vidensformer. En institutionalisering, der gør at kunstnerisk udvikling kan organiseres, valideres og cirkuleres strategisk mellem internationalt akkrediterede institutioner og netværk: teatre, skoler, akademier, universiteter osv., men også mellem kunstliv og erhvervsliv.

Temanummeret vil belyse både de muligheder og problemstillinger, der ligger i denne institutionalisering og modernisering af den kunstneriske udviklingsvirksomhed.

Temaredaktionen ønsker artikler der:

– Diskuterer begrebet om kunstnerisk udviklingsvirksomhed i historisk og kulturpolitisk perspektiv og/eller i forhold til udviklingen af samtidens scenekunst.

– Rummer en kritisk refleksion over organiseringen af kunstnerisk udvikling, både i forhold til scenekunstuddannelserne, der er midt i en gennemgribende reorganisering, og i forhold til teatrenes ”udviklingsafdelinger”.

– Analyserer konkrete eksempler på kunstnerisk udviklingsvirksomhed i forhold til samtidens scenekunst og scenekunstuddannelser nationalt og/eller internationalt.

Deadline for artikelforslag: 15. december, 2012.

Deadline for endelig artikel: 15. februar, 2013.

Forslag sendes til:

aekexe@hum.au.dk

Peripeti

Afdeling for Dramaturgi

Institut for Æstetiske Fag

Aarhus Universitet

Langelandsgade 139

DK 8000 Århus C

Peripetis skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/udgivelser/

Temaartikler fagfællebedømmes

Gæsteredaktion: Janicke Branth, Erik Exe Christoffersen, Louise Ejgod, Falk Heinrich, Thomas Rosendal Nielsen, Mads Thygesen.