Artikelindkaldelse, Peripeti nr. 18: Publikum

De spiller en helt afgørende rolle i forestillingsøjeblikket, men har af og til været marginaliseret i den teatervidenskabelige tradition: Publikum. I disse år synes det imidlertid som om, at publikum er kommet i fokus både kunstnerisk, videnskabeligt og kulturpolitisk. Måske som konsekvens af en mere generel udvikling i retning af mere brugerdrevne medier og kulturprodukter.

I dette temanummer sætter vi fokus på scenekunstens publikum fra flere forskellige indgangsvinkler: Hvem er dette publikum? Sociologisk set? Kulturkritisk set? Dramaturgisk set? Hvad er deres relationer til teatret og til forestillingen, og hvordan forandrer disse relationer sig?

Vi håber at kunne formidle både undersøgelser af teatre og teaterformer, der udforsker relationerne mellem publikum, forestillingen og teatret på nye måder, og undersøgelser af mere langsigtede historiske, sociale eller kulturpolitiske forskydninger i publikumsbegreber, -roller og -kulturer.

Redaktionen er særligt interesserede i artikler eller essays, der:

1)      Præsenterer empiriske publikumsundersøgelser af kvantitativ eller kvalitativ karakter.

2)      Kulturanalytiske refleksioner over forskydninger i publikumsbegrebet.

3)      Kulturpolitiske og organisatoriske analyser af, hvilken betydning publikum har for teatret i en bredere samfundsmæssig kontekst.

4)      Æstetikteoretiske og forestillingsanalytiske tilgange til publikum som et afgørende element i scenekunsten.

5)      Forskellige aktuelle og historiske scenekunstneriske formers relation til publikum, herunder spørgsmålet om interaktivitet og medialisering.

Forslag sendes til:                                     aekexe@hum.au.dk

Peripeti

Afdeling for Dramaturgi

Institut for Æstetiske Fag

Aarhus Universitet

Langelandsgade 139

DK 8000 Århus C

Deadline på artikelforslag:                       15. maj 2012 (max 2400 anslag)

Deadline på færdige artikler:                   15. august 2012 (max. 32.000 anslag)

Udgivelse i december 2012.

Peripetis skrivevejledning: https://www.peripeti.dk/udgivelser/

Temaartikler fagfællebedømmes

Temaredaktion: Stig Jarl, Thomas Rosendal Nielsen, Louise Ejgod Hansen