Eugenio Barba fylder 85 – Tillykke

Eugenio Barba fylder 85 den 29 oktober 2021

Eugenio Barba, instruktør og kunstnerisk skaber af Odin Teatret og ISTA (International School of Theatre Anthropology), fylder den 29. oktober 85 år. Det er i sig selv en præstation, men en endnu større præstation er det, at han stadig er aktiv i mange facetter af teaterkulturen, globalt og i Danmark. Også selvom han ikke længere er leder af Nordisk Teaterlaboratorium, er han instruktør for Odin Teatret.

Dramaturgiuddannelsen på Aarhus Universitet benytter hermed lejligheden til at takke for samarbejdet gennem mange år. Det begyndte helt tilbage til 1964, hvor Odin Teatret blev dannet. Og fra 1966, hvor teatret flyttede til Holstebro, og frem til i dag har en række af vores kolleger samarbejdet med Barba og Odin Teatret, Nordisk Teaterlaboratorium.

Barba har være dynamoen og holdepunktet i dette samarbejde. Det bemærkelsesværdidige er, at der gennem denne periode på over 50 år har været en kontinuerlig udveksling mellem et teater og et universitetsfag.

Eugenio Barba og Odin Teatret var på dramaturgi i Aarhus 2017 med forestillinger og en række workshops med overskriften “Teater som brobygger”. Foto: Jens Thaysen

Det har givet dramaturgifaget en helt unik mulighed for på nært hold, at iagttage teatrets in- og eksterne liv og relationer: Hvordan teaters skuespillere har udviklet sig over en årrække gennem træning, improvisation og ved at spille de samme forestillinger gennem flere år, og ved at skabe særlige blivende teatrale figurer som er gået i arv fra skuespiller til skuespiller.  

Teatret genbruger sit materiale, men skaber naturligvis også nye forestillinger efter lange prøveprocesser, som normalt har været uden mulighed for iagttagelse. Først under de seneste produktionsprocesser har Eugenio Barba inviteret deltagere til at være et creative mind og dermed en slags refleksionsrum for instruktøren.

Ved at følge en teatergruppe som Odin Teatret over lang tid er det blevet muligt at iagttage gruppens udvikling samt de kreative processer, hvor det var vigtigt at spænde ben for egen dygtighed og rutine.

Det har været muligt at følge gruppens arbejde med temaer, rum, lys, kompositioner, tekster og andre materialer, som langt fra altid har været genkendelige teatermaterialer. Oftest var der en form for sensorisk overraskelse indbygget i arbejdet. Sammenbrud og kollapser indgår i teatrets dramaturgiske vokabular.

Vi har fulgt teatrets arbejde med lokale kulturer i Holstebro og med andre teatertraditioner på globalt plan. Det er bl.a. sket gennem arbejdet i ISTA (International School of Theatre Anthropology), som i disse dage gennemfører en session for en ny generation af deltagere på øen Favignana ud for Siciliens vestkyst. Men også prøveforløb på store theatrum mundi-forestillinger, som Ur-Hamlet, der bl.a. blev spillet i slotsgården på Kronborg, august 2006.

Vi har deltaget i diskussioner om, hvordan teatrets kultur kan formidles og videregives gennem bøger, konferencer og film. Igen eksempler på måder, hvorpå teatrets materialitet kan bruges og genbruges på utallige måder.

Vi har haft det held og grebet muligheden for at kunne udvikle vores fag med den inspiration, som Eugenio Barba har leveret. Teatret er ikke kun forestillinger, men et socialt laboratorium med utallige aktiviteter lige fra pædagogisk formidling, forskning i scenisk adfærd, teatrale møder i forskellige offentlige rum og udvekslinger mellem mange teatertraditioner.

Forestillingen “Træet”, Odin Teatret blev vist på Dramaturgi, 2017

Dramaturgi har fra 2002 haft en platform og et unikt forskningssamarbejde med Barba og Odin Teatret gennem CTLS (Centre for Theatre Laboratory Studies). Vi har afholdt en sommerskole, konferencer og flere store festivaler, der har skabt stemninger, som stadig sidder i kroppen på mange af landets dramaturger.

Flere af de kollegaer, som var med undervejs, er for længst trådt tilbage, men på deres vegne og på vegne af Dramaturgis nuværende bemanding ønsker vi Eugenio Barba et stort tillykke med dagen, og vi håber, at vi fortsat kan følges et pænt stykke vej.

Erik Exe Christoffersen og Annelis Kuhlmann

Dramaturgiuddannelsen