Årg. 8 Nr. 16 (2011): Kreative strategier

Årg. 8 Nr. 16 (2011): Kreative strategier

Med dette nummer ønsker vi at belyse kreative strategier i forskellige teaterproduktioner. Bidragene spænder vidt: fra turboprocesser hos Hotel Pro Forma til årelange udholdenhedsprøver hos Odin Teatret, fra konceptudvikling i film og teater til publikumsinteraktion i færdigprøvede forestillinger. Vi ser både på konkrete processer på fx Det Kongelige Teater og på overordnede organisatoriske og scenekunstpolitiske rammer.

Redaktionelt Forord
  • Redaktionelt forord Siemke Böhnisch, Rikke Gürgens Gjærum, Thomas Rosendal Nielsen, Erik Exe Christoffersen 5-7
Temaartikler
Interviews
Essays
Portrættet
Værket
Bøger
Anmeldelser
English Summaries