Årg. 16 Nr. Særnummer (2019): DRA60 Jubilæum

Årg. 16 Nr. Særnummer (2019): DRA60 Jubilæum

I 2010 udgav Peripeti nr. 10 med Dramaturgi som hovedoverskrift. Dengang gav vi ordet til dramaturgerne i anledningen af Peripetis tiende nummer. Denne gang gør vi det igen, fordi Dramaturgiuddannelsen ved Aarhus Universitet markerer sit 60 års jubilæum som universitetsfag. Der er sket en masse i årenes løb, og grundlæggende kan vi sige, at antallet af dramaturger i Danmark er vokset. Det skyldes ikke kun det faktum, at der uddannes mange på studiet, men også at der er en større bevidsthed, ja måske ligefrem dramaturgisk identitet, som knytter sig til faget. Hvad er det, der gør, at Dramaturgi med sin påfuglefjerhale af handlemuligheder i mange retninger når ud til et stadigt bredere arbejdsmarked og samtidigt formår at fremstå som en nærmest sportstrimmet uddannelse? Jubilæumsnummeret kan med sine forskellige bidrag forhåbentlig være med til at give læseren en levende forestilling om bredden i Dramaturgiuddannelsen over de 60 år. Publiceret: 2020-08-21

Redaktionelt Forord
Dramaturgifagligheden
Dramaturgis historie
Dramaturgers praksis
Produktionsdramaturgi
Dramaturgi i verden
Tiltrædelsesforelæsning