Årg. 13 Nr. 25 (2016): Værket

Årg. 13 Nr. 25 (2016): Værket

I dette nummer diskuteres værkbegrebets forskellige dimensioner, funktioner og forskydninger: værket som ramme for forskellige dramaturgier samt teatrale og performative formater og præsentationsformer; værket som praksis og koncept; værkets institutionelle organiseringer; værkets afsenderpositioner og tilskuerhenvendelser; værkets autonomi, dets grænser samt overskridelser eller integration af egne grænser; værkets og kunstnerens meta-reflektioner over kunstens og værkets status. Desuden diskuteres praktiske og teoretiske refleksioner omkring værkbegrebet. Refleksioner, der vil indfange en kunst, som skaber forskydninger, forstyrrelser, overskridelser og forandring i værkbegrebet. Publiceret: 2021-05-28

Redaktionelt Forord
Temaartikler
Performance-lecture
Hotel Pro Forma 1985-2015
Essays
Bøger
Anmeldelser
English Summaries