Årg. 13 Nr. 24.5 (2016): Kunsten ude på kanten

Årg. 13 Nr. 24.5 (2016): Kunsten ude på kanten

I 2010-2014 gennemførte syv egnsteatre hver deres festuge som en del af det samlede projekt Kunsten ude på kanten støttet af Statens Kunstråd. Kunsten ude på kanten tog udgangspunkt i Odin Teatrets tradition for, som egnsteater at være initiativtager til en festuge med et tydeligt scenekunstnerisk aftryk og med en høj grad af borgerinddragelse. De gennemførte festuger i Holstebro, Odsherred, Kolding, Viborg, Svendborg, Nykøbing Mors og Rønne fik meget forskellige udtryk, hvilket afspejlede det lokale teaters kunstneriske profil samt dets muligheder og ønsker i lokalområdet.
Denne rapport dokumenterer og videreformidler erfaringerne fra projektet og er resultatet af evalueringen af projektet, gennemført af Erik Exe Christoffersen, Louise Ejgod Hansen, Ida Krøgholt, Annelis Kuhlman og Thomas Rosendal Nielsen, alle forskere fra Dramaturgi ved Aarhus Universitet. Rapporten er præsenteret ved egnsteaterkonferencen i Herning, maj 2016 Publiceret: 2020-10-25

Redaktionelt Forord
Holstebro Festuge 2011
Odsherred Kulturfestival 2013
Kulturligt Festivalen 2013
Viborg Festuge 2013
Svendborg Brecht Festival 2014
Morsø Festuge 2014: Spor af tiden
Torvet på den anden ende i Rønne. 2014
Tværgående perspektiver
Afslutning