Kampen om Sherlock Holmes – forfatterret, moral og teater

Kampen om Sherlock Holmes – forfatterret, moral og teater

Klik her for at gå til artiklen

Sherlock Holmes, tegnet af Sidney Paget.
Forfattere
  • Palle Schantz Lauridsen
Resumé

I årene omkring 1900 blev forfatteres rettigheder til deres værker fastslået i den internationale Bernerkonvention ”til værn for litterære og kunstneriske værker”. Nationale lovgivninger fulgte op på konventionen, men flere aktører gjorde, hvad de kunne for at finde sprækkerne i loven. Artiklen undersøger de ophavsretmæssige tvistigheder omkring en række Sherlock Holmes-stykker på tyske og danske teatre i perioden 1902-1907.

In the years around 1900, authors’ rights to their works were determined in the International Berne Convention “for the Protection of Literary and Artistic Works”. National legislation followed up on the Convention, but several agents did what they could to find the gaps in the law. The article examines the copyright disputes surrounding a number of Sherlock Holmes plays in German and Danish theaters in the period 1902-1907.

Forfatterbiografi
Palle Schantz Lauridsen

f. 1955. Dr. phil., lektor i audiovisuelle medier i Danmark ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Har bl.a. udgivet disputatsen Sherlock Holmes findes ikke. Sherlock Holmes i danske mediekulturer, 1891-2017.

Referencer

Bardacke Allison LLP, 2020. Complaint for injunction and damages. Set 8.10.2020 på https://freesherlock.files.wordpress.com/2020/08/conan-doyle-estate-v-legendary-pictures-complaint.pdf.

Bekendtgørelse af lov om ophavsret, 2014. Set 14.10.2020 på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144.

Bernerkonventionens Akter, 1905. I L.A. Grundtvig Kort Fremstilling af Forfatterretten. Efter Lov 29. Marts 1904 og Bernerkonventionen. København: Brødrene Salmonsen’s Forlag.

Bonn, Ferdinand, 1907. Der Hund von Baskerville. Schauspiel in vier Aufzügen aus dem Schottischen Hochland. Frei nach Motiven aus Poes und Doyles Novellen. Leipzig: Reclam Universal-Bibliotek.

Bonn, Ferdinand, 1911. 2 Jahre Theater-Direktor in Berlin. Ein Beitrag zur deutschen Kulturgeschichte. Tagebuchblätter. I Gesammelte Werke – Dritter Band. Leipzig: Xenien Verlag.

Christmas, Walter, 1904. Brev til Jens Walther, 31.1.1904. Aarhus: Den Gamle By.

Conan Doyle, Arthur (1907). Autolycus in Germany, The Daily Mail, 23. april 1907.

Entsch, Arthur, 1907. Brev til Baron von Putlitz, 22.2.1907. Landesarchiv Baden-Würtenberg. Set 3.10.2020 på https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/bild_zoom/zoom.php.

Free-sherlock, 2013. Free Sherlock! Holmes belongs to the world. Set 22.12.2020 på free-sherlock.com.

Gesetz bereffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Tonkunst, 1901. Set 14.1.2020 på https://de.wikisource.org/wiki/Gesetz_betreffend_das_Urheberrecht_ an_Werken_der_Literatur_und_ der_Tonkunst.

Glücklich, Nicole (red.), 2018. Die Abenteuer zweier britischer Gentlemen in Deutschland. Auf den Spuren von Sir Arthur Conan Doyle und Sherlock Holmes. Ludwigshafen am Rhein: DSHG Verlag.

Grundtvig, L.A., 1905. Kort Fremstilling af Forfatterretten. Efter Lov 29. Marts 1904 og Bernerkonventionen. København: Brødrene Salmonsen’s Forlag.

Hassan (1902). Hillerød Teater. Sherlock Holmes. In: Frederiksborg Amts Avis, 18.2.1902.

Juul, Jacob m.fl. (2007). Retten til egen figur. In: Peter Schiønning, Merethe Eckhardt, Malene Ehlers (red.). Personlighedsret. København: Forlaget Thomson.

Lauridsen, Palle Schantz, 2015. Sherlock Holmes i Danmark. København: Rosenkilde & Bahnhof.

Lauridsen, Palle Schantz, 2019. Sherlock Holmes findes ikke. Sherlock Holmes i danske mediekulturer, 1891- 2017. Københavns Universitet: Campus Print.

Lov om Forfatterret og Kunstnerret, 1905. I L.A. Grundtvig Kort Fremstilling af Forfatterretten. Efter Lov 29. Marts 1904 og Bernerkonventionen. København: Brødrene Salmonsen’s Forlag.

Lykke, Per (2009). Folket til gavn og glæde. København: Gads Forlag.

Muusmann, Carl (1906). ”Sherlock Holmes paa Marienlyst”. In: Beridernes Konge og andre Fortællinger. København: Fh.A. Christiansens Forlag.

Müller, Brigitte, 2004. Ferdinand Bonn. Frauenheld, Lebemann und Weltverbesserer. Marburg: Tectum Verlag.

Neiendam, Robert (1945). A/S Københavns Hippodrom. Folketeatret 1845-1945. København: Thaning & Appel.

NN (1907). Accused Conan Doyle of Rank Plagiarism. In: Los Angeles Herald, 11. August 1907. Set 16.9.2020 på https://cdnc.ucr.edu/?a=d&d=LAH19070811.2.86&e=——-en–20–1–txt-txIN——–1).

Patent- og Varemærkeloven (2019). Set 14.10.2020 på http://vmguidelines.dkpto.dk/aa/aaa/relative-hindringer/varemaerker-og-ophavsret/navne-paa-fiktive-personer.aspx.

Ross, Michael, 2003 (red.). Sherlock Holmes in Film und Fernsehen. Ein Handbuch. Köln: Baskerville Bücher.

Ruling (2013). December 2013: Ruling. Set 8.10.2020 på https://free-sherlock.com/2013/12/27/december- 2013-ruling/

Sandfeld, Gunnar, 1969. Teaterkunst på små scener. Dansk Provinsteater mellem to verdenskrige. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Stipulation (2020). Stipulation to dismiss with prejudice. Set 22.12.2020 på https://freesherlock.files.wordpress.com/2020/12/conan-doyle-estate-v.-springer-stipulation-to-dismiss-with-prejudice.pdf.

Verlag Entsch (1906). Organ für den Verlag dramatischer und Musikalischer Werke, nr.15, 1906.Berlin. Set 3.10.20120 på https://www2.landesarchiv-bw.de/ofs21/suche/ergebnis1.php.

Walther, Jens (1902). Annonce i Horsens Folkeblad, 30.1.-1.2.1902.