Nyhed: Åbent forskningsnummer

Sideløbende med vores årlige temanummer udgiver Peripeti nu løbende forskningsartikler i et digitalt åbent nummer, der uden tematiske bindinger formidler aktuelle forskningsbidrag i artikelform inden for dramaturgi, teater- og performancestudier samt kunstnerisk forskning på scenekunstområdet. Kriteriet for udgivelse er, at forskningsbidraget lever op til videnskabelige standarder på fagområdet og til tidsskriftets formål, nemlig ”at beskrive og kontekstualisere udviklinger inden for dansk og international scenekunst og dramaturgi, at offentliggøre især dansk og skandinavisk dramaturgisk forskning og cirkulere aktuelle forskningsbidrag i både en videnskabelig, uddannelsesmæssig og branchefaglig kontekst”. Artikler udgives enten på dansk eller engelsk.

Artikelforslag – enten i form af en synopsis eller et artikeludkast – indsendes til forskningsredaktøren på det åbne nummer, som tager stilling til om artiklen kan antages til videre bearbejdning og udgivelse. Artiklen gennemgår fagfællebedømmelse efter samme procedure som tidskriftets øvrige artikler. Artikler publiceres løbende på Peripeti’s online-platform (OJS) i det åbne nummer, som afsluttes ved årets udløb. Artikler udgives Open Access og uden karensperiode. Copyright tilhører Peripeti og forfatterne. Hensigten er at udgive 4-6 artikler årligt i det åbne nummer.

Forskningsredaktør, 2019-2020, Thomas Rosendal Nielsen: thomas.rosendal@cc.au.dk