Kunst ude på kanten – 0. Holstebro 2011

Kunst ude på kanten. Holstebro Festuge 2011

Af Louise Ejgod Hansen og Erik Exe Christoffersen

 

Foto: Af rask@bergske.dk. Fredag den 3. juni 2011

Vi har nu afsluttet første del af vores evaluering af Kunst ude på kanten, nemlig evalueringen af Odin Teatrets egen festuge Kærlighedshistorier. Tanken med evalueringen har været, at den skulle give et indblik i, hvad festugen er for en størrelse samt et perspektiv på, hvilke muligheder, der ligger i, at et egnsteater går ind og arbejder kunstnerisk med en festuge.

Netop det kunstneriske afsæt er det, der adskiller Holstebro Festuge fra andre festuger, og ideen om, at hvert enkelt egnsteater på sin egen unikke måde skaber rammen og intervenerer kunstnerisk i byrummet i festugen, er grundlæggende i projektet. Der står tydeligt et kunstnerisk subjekt bag festugen. Hvordan det kunstneriske subjekt vil udfolde sig i Kolding, Viborg, Odsherred, Rønne, Nykøbing M og Svendborg bliver spændende at se. For os at se er dette afgørende, og et vigtigt første skridt i planlægningen af festugen: Hvad er den kunstneriske vision?

Vi giver her et lille overblik over de mange tekster og videoklip, der er tilgængelige på Peripetis hjemmeside: https://www.peripeti.dk/category/kunsten-ude-pa-kanten/

Indholdsfortegnelse

1: Egnsteatret som tværkulturel igangsætter, 2011-2014

En præsentation af projektet og en analyse af træk i Holstebros Festugetradition som går tilbage til 1989 og især Festugen i 1991. Vi ser også festugen som et led i en kulturstrategi. Der er vedlagt videoer af Åbningen i Holstebro 2011 og interview med instruktør Eugenio Barba og skuespiller Frans Winther.

2: Kærlighed på en onsdag

En rejseberetning fra onsdag d. 8/6, hvor Louise Ejgod Hansen deltog i festugen fra morgen til tidlig nat. Den kan fungere som et indblik i festugens form og dens forskellige aktivitetstyper, men kan forhåbentligt også give inspiration til selv at begynde at overveje, hvilke aktiviteter, de ansvarlige egnsteatre selv ønsker at sætte i gang.

3: Tusind tak for festugen

Mette Grith Sørensen, som er journalist på Holstebro Dagblad, takker alle deltagende og især Odin Teatret for at gøre festugen til noget særligt: ”Når Holstebro Festuge formår at skille sig ud fra mængden, er det fordi de kulturelle oplevelser ikke bare tilbydes borgerne. De deles med borgerne.”

4: Holstebro Festuge: At synliggøre det usynlige

Analyse af Holstebro Festuge som et dannelsesprojekt og et forsøg på at præciserer nogle grundlæggende kunstneriske greb. Der er en video fra slutningen af Holstebro Festuge 2011.

5: Drømmen om byen

Interview med borgmester H. C. Østerby om, hvad Festugen betyder for byen. Ulrik Skeel fra Odin Teatret fortæller, hvordan man organiserer et så omfattende arrangement, der udspiller sig over 10 dage fra morgen til aften og med mere end 100 enkeltarrangementer. Endelig er der interview med lektor, Michael Böss, Aarhus Universitet om koblingen mellem festugen og demokrati. Interviewene er både udskrevet og kan afspilles på video.

6: Kærlige kommentarer

Her præsenteres nogle afgørende aspekter af planlægningen af festugen: Hvordan tænker man i forskellige arrangementstyper for at involvere så mange forskellige borgere som muligt? Hvilke kommunikationsmæssige udfordringer rummer festugen? Og ikke mindst: Hvorfor er det første og vigtigste afsæt for festugen kunsten?