Dramapædagogik for dyslektikere

Dramapædagogik for dyslektikere En kinæstetisk og dramapædagogisk tilgang til faglig inklusion i grundskolen Specialeessay af Daniella Skovgaard I 2015 trådte en ny inklusionslov i kraft i de danske folkeskoler. Det betød, at 96% af det samlede antal elever mellem 0. og 9. klasse skulle inkluderes i den almindelige undervisning. Det efterlod mange lærere med en […]

Read More

Cut Piece og populærkulturens aftryk 

Cut Piece og populærkulturens aftryk Specialeessay af Stine elnif Cut Piece  First version for single performer: Performer sits on stage with a pair of scissors in front of him. It is announced that members of the audience may come on stage – one at a time – to cut a small piece of the performer’s clothing […]

Read More

Syuzhet-kompleksitet, unaturlige narrativer

Syuzhet-kompleksitet, unaturlige narrativer & andre dramaturgiske mærkværdigheder Af Kirstine Lilleøre Christensen Er det muligt at beskrive unaturlige narrativer, hvor kompleksiteten udelukkende knytter sig til den dramaturgiske struktur (her kaldes et syuzhet-kompleks narrativ)? Og kan disse betragtes som en selvstændig form for narrativer, der har kendetegnende virkemidler og greb? Dette essay er et glimt ind i […]

Read More

Æstetisk dannelse

Æstetisk dannelse Af Nanna Teisner Nielsen   Specialet (afleveret i august 2016) er en teoretisk-empirisk undersøgelse af teater- og dramapædagogik i forbindelse med begreberne livsoplysning og æstetisk dannelse, som disse er beskrevet af henholdsvis N. F. S. Grundtvig og Friedrich Schiller, med eksempler fra observationer og interviews i forbindelse med et teaterprojekt på Efterskolen for […]

Read More

Virkelighedens laboratorium

Virkelighedens laboratorium – speciale essay – Af Tine Voss Ilum Dette essay er skrevet på baggrund af mit speciale afleveret på dramaturgi i foråret 2015. Specialet er en empirisk undersøgelse af virkelighedsteater[1], der arbejder med aktører i stedet for professionelle skuespillere. Erkendelsesinteressen går på strategier og valg for to udvalgte objekter med fokus på henholdsvis […]

Read More