At slutte kreds. Forsøgsscenens kunstneriske praksis i 1930ernes selvorganiserede, politisk-kunstneriske miljø

Klik her for at læse artiklen

Damgaards Samling, Kgl. Bibl..

Forfattere
  • Cecilie Ullerup Schmidt
Nøgleord:

tidsskrift, little magazines, Forsøgsscenen, Linien, kollektiv, produktionsæstetik, infrastrukturel performance

Resumé

Forsøgsscenen (1929-31) undersøges i denne artikel som et historisk tidligt eksempel på en fællesskabsorganiserende kunstnerisk praksis. Ved at analysere Forsøgsscenen ud fra ‘analyseobjekterne’ tidsskriftproduktion, distributionspolitik og infrastrukturel performance flyttes interessen fra receptionen af kunstværket i teaterhistorien og nærmere en materialistisk forståelse af Forsøgsscenens produktionsæstetiske bidrag i avantgardehistorien. Historiografisk anlægges en komparativistisk optik, der finder slægtskab både mellem kollektive organiseringer i 1930erne og slægtskab med samtidskoncepter om selv-institutionalisering som modkultur: redistribuerende, politiske og institutionsdannende praksisser, der udfolder sig som respons på de gængse kunstinstitutioner i senkapitalismen.

Forfatterbiografi
Cecilie Ullerup Schmidt

performancekunstner, kurator, ph.d. Adjunkt på Ny Carlsbergfondets forskningscenter Kunsten som Forum, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Referencer

Adamson, Glenn and Bryan-Wilson, Julia, 2016. Art in the Making. London: Thames & Hudson.

Benjamin, Walter, [1934] 1999. “The Author as Producer.” In Selected Writings 1931–1934, bd. 2, vol. 2.. Cambridge: The Harvard University Press.

Bourriaud, Nicolas, [1998] 2005. Relationel æstetik. København: Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Butler, Judith, 2015. Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Cambridge: Harvard University Press.

Churchill, Suzanne W. and McKible, Adam (red.), 2007. Little Magazines & Modernism. Hampshire: Ashgate.

Corner & Høst, 1936. Corner og Høstudstillingens separate udstillingskataloger; Corner 1932-35; Høstudstillingen 1934-35 (fælles kataloger).

Dauggaard, Solveig, Hasse, Stina Marie, Schmidt, Cecilie Ullerup, Tranholm, Mette 2020. “Forord: Kollektiv.” In Peripeti, nr 31- 2020, s. 6-20.

Demuth, Charles, 1914-15. “What is 291?” In Camera Work 47.

Eikels, Kai van, 2013. Die Kunst des Kollektiven. München: Wilhelm Fink Verlag.

Fischer-Lichte, Erika, 2004. Ästhetik des Performativen. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Forsøgsscenen, 1929-1931. Forsøgsscenen, årg. 1-3, nr. 1-19, København.

Greaves, Kerry, 2015. “Linien and Konkretion. Surrealism and Socio-Political Critique in Interwar Denmark.” In KUNST OG KULTUR, årg. 98, nr 3 – 2015, s. 130-143.

Guattari, Felix, [1990] 2019. De tre økologier. Aarhus: antipyrine.

Holm, Degel, Marcus, Rank (red.), 2012. Women of the Avant-Garde. Humlebæk: Louisiana Museum of Modern Art.

Jackson, Shannon, 2010. ‘“When ‘Everything Counts’. Experimental Performance and Performance Historiography”. In Charlotte M. Canning og Thomas Postlewait (red.), Representing the Past. Iowa City: University of Iowa Press.

Jørgensen, Lisbet, 2011. “Per Knutzon og Forsøgsscenen”. In Lykke, Per (red.). Applaus! Den Danske Tilskuer VI. København: Selskabet for Dansk Teaterhistorie.

Klein, Gabriele og Göbel, Katharina (red.), 2017. Performance und Praxis: Praxeologische Erkundungen in Tanz, Theater, Sport und Alltag. Bielefeld: Transcript Verlag.

Knowles, Ric, 2004. Reading Material Theatre. Cambridge: Cambridge University Press.

Kristensen, Jens Tang, 2020. “Nedslag i de tidlige danske kunstnergruppers kollektive identitet fra 1930-1957.” In Peripeti, nr 31- 2020, s. 196 – 202.

Kvam, Kela, 1976. “Et revolutinært skuespillerkollektiv i Weimarrepublikken.” In Harsløf, Olav (red.). Kunst er våben – Socialistisk teaterarbejde, Aanalyser, reportager, erindringer, interviews, erfaringer. København: Tiderne Skifter.

Kvam, Kela et.al., 1993. Dansk Teaterhistorie, bd. 2, København: Gyldendal.

Larkin, Brian, 2013. “The Politics and Poetics of Infrastructure”. Annual Review of Anthropology, 42: s. 327-43.

Linien, 1984. linien 1934-1939. Esbjerg Kunstforening.

Pfützner, Klaus, 1966. Ensembles und Aufführungen des Sozialistischen Berufstheaters in Berlin (1929-33). Berlin.

Raunig, Gerald, 2009. Instituent Practices: Fleeing, Instituting, Transforming. In Raunig, Gerald og Ray, Gene (red.). Art and Contemporary Critical Practice. London: MayFlyBooks.

Schmidt, Cecilie Ullerup, 2018. “Infrastructural Performance: Reclaiming Social Relationality in Times of Structural Precarity.” In Nordic Theatre Studies, 30(1), s. 5-19.

——— , 2019. Everybody Counts. PhD thesis, University of Copenhagen. Online at: https://kunstogkulturvidenskab.ku.dk/ansatte/?pure=da%2Fpublications%2Feverybody-counts(aec4a0aa-1c38-45cf-924c-05d7d9886097).html (accessed 12.12.2021).

Schuh, Anne, 2019. “Having a Daily (Performance) Practice: Dance Artists’ Everyday Work, Support, and Form.” In Dance Research Journal, vol. 51., iss. 1, New York, s. 79-94.

Sholette, Gregory, 2011. Dark matter. London: Pluto Press.

Stimson, Blake og Sholette, Gregory, 2007. Collectivism after Modernism. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Wikström, Josefine, 2020. Practices of Relations in Task-Dance and the Event-Score – a Critique of Performance. New York: Routledge.

Wolf, Friedrich, 1978. “Kunst er våben.” In Kvam, Kela (red.). Europæiske Avantgardetekster 1896-1930: teaterteoretiske tekster og manifester. Odense: Odense Universitetsforlag.