Ud over alle grænser: i fodsporene på Madame Nielsen af Katrine Bech Jensen

Ud over alle grænser: i fodsporene på Madame Nielsen

Læs artiklen her: https://tidsskrift.dk/peripeti/article/view/126061

Nøgleord:

Madame Nielsen, performativitet, migration, grænser, dannelsesrejse, turisme

Resumé

Artiklen er en introduktion til Madame Nielsens grænsenarrativer, hvoraf særligt fire grænsekrydsende figurer fremhæves: den dannelsesrejsende, turisten, flygtningen og vandringskvinden. Gennem en sådan optik synliggøres det, hvordan de kulturelle og individuelle grænser sjældent, eller måske aldrig, krydses. Nielsen derimod leger med grænsen og minder os om at krydse den.  

English summary

The article serves as an introduction to Madame Nielsen’s border narratives, where mainly four border-crossing figures are highlighted: the Grand tourer, the tourist, the refugee and the female walker. Through this perspective it is demonstrated how border crossers rarely, or perhaps never, cross their cultural or individual borders. Nielsen, however, confronts the border and reminds us to cross and challenge it.