Årg. 9 Nr. 18 (2012): Publikum

Årg. 9 Nr. 18 (2012): Publikum

Med temaet publikum sætter Peripeti fokus på en central del af teatret. Artiklerne afspejler publikumsbegrebets centralitet, men også den metodiske mangfoldighed, der præger tilgangen hertil. Gennem såvel empiriske som mere forestillingsbaserede- og medieteoretiske tilgange analyserer og diskuterer teksterne publikums rolle som recipient og medproducent af teatret. Hermed afspejler Peripeti 18 også, at publikum er blevet et nøglebegreb i såvel teatervidenskabelig som scenekunstnerisk og kulturpolitisk sammenhæng. Publiceret: 2020-08-24

Redaktionelt Forord
Temaartikler
Portrættet
Værket
Essays
Anmeldelser
Bøger
English Summaries