Årg. 17 Nr. 32 (2020): Det åbne nummer

Årg. 17 Nr. 32 (2020): Det åbne nummer

Det åbne nummer

Fra og med 2020 publicerer Peripeti hvert år et åbent, digitalt nummer, som præsenterer aktuel forskning inden for dramaturgi, teater- og performancestudier. Det kan fx være artikler, der udspringer af ph.d.-projekter eller større forskningsprojekter, hvormed vi giver Peripetis læsere indsigt i de nyeste forskningstemaer. Det kan være artikler baseret på keynote-oplæg fra konferencer og seminarer, der adresserer aktuelle temaer ift. branchen eller forskningen. Det kan være artikler, som udgør noget af den løbende grundforskning, der er med til at etablere vidensgrundlaget for de videregående uddannelser på området.  Vi publicerer også udvalgte essays, debatartikler og anmeldelser i nummeret. Artiklerne bliver publiceret løbende henover året, og nummeret bliver afsluttet ved årets udgang med publikation af forordet.

Bidrag af: Josefine Brink Siem, Palle Schantz Lauridsen, Thomas Rosendal Nielsen og Kim Skjoldager-Nielsen. Publiceret: 2020-08-21

Temaartikler
Essays