Årg. 12 Nr. 22 (2015): Audiodrama

Årg. 12 Nr. 22 (2015): Audiodrama

Denne udgave af Peripeti er tilegnet audiodramaet. For første gang samles et bredt udvalg af akademiske og praksisfunderende betragtninger over det drama, der først og fremmest appellerer til høresansen.

Anledningen er den stigende interesse for kulturens lydlige sider og i særdeleshed den store opmærksomhed radio og audio drama har fået i de senere år: Vi går i radiobiograf, til radiodramafestival, vi lytter til audiodrama som podcast fra de store broadcastere eller fra uafhængige producenter som aldrig før. Hvad mere er, denne “auditive vending” efter mange års visuel dominans slår også igennem i scenedramatikken.

Audiodramaet belyses fra dramaturgiske, mediehistoriske og kulturanalytiske vinkler og artiklerne spænder over emner og genrer som tysk og britisk radiodrama, fan fiction drama, stedsspecifik lyddramatik og improvistation. Dette er et første forsøg på at tegne et felt i sin vorden. Således håber vi at have ydet et bidrag til udviklingen af en fælles fagterminologi og et teoretisk apparat, som kan føre til en mere nuanceret redegørelse for fænomenet audiodramatik. Publiceret: 2020-08-07

Redaktionelt Forord
Temaartikler
Essays
Værket
Anmeldelser
English Summaries