Dramaturgier i dansk scenekunst anno 2019

Dramaturgier i dansk scenekunst anno 2019

https://events.au.dk/Dramaturgier2019

Konference på Kasernescenen, Langelandsgade 139 Aarhus Universitet, lørdag den 21. september 2019

En dag med fokus på den aktuelle scenekunsts dramaturgier og dramaturgisk arbejde

I The Routledge Companion to Dramaturgy (2016) fremfører Magda Romanska den tese, at hvis det 20. århundrede kan siges at være auteur-instruktørens, så er det 21. århundrede dramaturgens. Det er naturligvis en påstand, som bunder i, at dramaturgens arbejdsfelt og rolle i forhold til teaterproduktion udvides og antager nye former. Dramaturgen er ikke blot opmærksom på tekst, men også på andre repræsentationsformer såvel rum, kroppens handlinger, afstande som relationer til tilskuerne og i det hele taget tilskuerforholdet som en både sanselig og betydende proces. Med afsæt i Romanskas påstand, spørger vi: Hvordan fungerer dramaturgi som begreb og praksis i Danmark i dag? Hvilken rolle spiller det dramaturgiske arbejde i scenekunsten? Hvordan spiller dramaturgi og eksperimenter med tilskuerrelationen sammen? Vi har samlet en række dramaturger, skuespillere og instruktører, som vil være med til at belyse og diskutere disse spørgsmål i en række dialoger.

Tidsskriftet Peripeti er arrangør i samarbejde med Dramaturgiuddannelsen, Foreningen for Danske Dramaturger og Den Danske Scenekunstskole.

9. 30 – 10.00 Velkomst og morgenkaffe med musikalsk indslag 10.00 – 10.45 ’Dramaturgens århundrede’

Gritt Uldall-Jessen, dramatiker, dramaturg og instruktør og Jens Christian Lauenstein Led, chefdramaturg ved Aalborg Teater. Faciliteres af Janek Szatkowski.

10.45 – 11.30 Dramaturgi i Den Danske Scenekunst Skole
Mads Thygesen, rektor (Den Danske Scenekunstskole) og Sandra Buch, centerleder (Den Danske Scenekunstskole). Faciliteres af Thomas Rosendal Nielsen.

11. 30 – 12.15 Eksperimenter med tilskuernes oplevelse og dramaturgi

Sargun Oshana, instruktør, Tine Ilum, dramaturg ved Aarhus Teater og Anne Basse, dramaturg. Faciliteres af Erik Exe Christoffersen.

12.15 – 13.00 Frokost med sandwich

13.00 – 14.10 Skuespillerens fysiske handlingers dramaturgi

Julia Varley, skuespiller og instruktør, Odin Teatret. Arbejdsdemonstrationen: Den døde bror. Faciliteres af Annelis Kuhlmann.

14.10 – 14.40 Dramaturgi i ’udkantsdanmark’ – Landsbylaboratoriet i Idom
Per Kap Bech, Odin Teatret, Kai Bredholt, skuespiller og musiker, Odin Teatret og Erika Bredholt, danser. Faciliteres af Louise Ejgod.

14.40 – 15.10 Kaffe og kage

15.10 – 15.40 Immersive dramaturgier
Sara Topsøe-Jensen, Kunstnerisk leder af Carte Blanche og PhD-stipendiat, Josefine Brink Siem. Faciliteres af Ida Krøgholt.

15.40 – 16.00 Dramaturgibegrebets aktuelle status
Opsamling på dagen ved PhD-stipendiat og performancekunstner, Cecilie Ullerup Schmidt og Thomas Rosendal Nielsen.

16.00 – 18.00 Reception i anledning af afsked med John Andreasen og Janne Risum og Dramaturgis 60-års jubilæum

Deltagergebyr: 50 kr. for studerende, alle andre 100 kr. (inkl. sandwich, drikkelse, kaffe og kage).

Arrangementskomité: Erik Exe Christoffersen, Annelis Kuhlmann, Ida Krøgholt og John Andreasen Programmet er med forbehold for ændringer.