Call for Papers: JUBILÆUMSSKRIFT DRAMATURGI 60 ÅR

CfP: JUBILÆUMSSKRIFT DRAMATURGI 60 ÅR

Emner til Jubilæumsskriftet:

  • Dramaturgi i verden – verden i dramaturgien. Hvordan indgår dramaturgi i samspil med verden? Hvordan forholder dramaturgi sig til forskellige kulturelle og scenekunstneriske praksisser?
  • Dramaturgi – (re)visited. Faget har et stærkt brand, som rummer de sidste 60 års dramaturgiske praksis. Hvad bærer vi med os fremover? Hvordan sikrer vi fagets bæredygtighed? Hvordan ser dramaturgi ud i dag? I fremtiden? Hvordan ser bredden i faget ud historisk og i nutiden?
  • Personlig framing af forskning/faget. Hvad kendetegner den enkelte skribents forhold til dramaturgi? Hvordan spiller den enkelte dramaturgs praksis og faget sammen?

Bidragene kan enten have form af artikler, der peer reviewes, eller af essays.  Vejledende artikellængde er 8-12 sider af 3000 anslag, mens essays er 5-7 normalsider. Der vil være plads til at eksperimentere med formaterne.

Der indsendes et abstract på omkring ½ side til draleh@cc.au.dk senest 15/3.

Tidsplan

  • Indsendelse af abstracts 15/3
  • Svar til forfatterne 1/4
  • Deadline peer reviewede artikler 31/5
  • Deadline essays 1/8
  • Deadline reviderede artikler 15/8
  • Udgivelse 20/9