ILT15

Fest som i festival – ILT for fjerde gang

Af Annelis Kuhlmann og Erik Exe Christoffersen

ILT-festivalen, International Levende Teater, er en teater- og performance biennale i Aarhus. Den er netop blevet afholdt for fjerde gang i dagene 28.-31. maj 2015.

ILT15 foregik rundt på forskellige spillesteder og tog på den måde tilskueren på tur rundt i byens teatre. Ni forestillinger repræsenterede festivalen fra Spanien, Canada, Belgien, Frankrig, Holland, Tyskland og Danmark. Kuratorerne er lokale teaterfolk fra Aarhus, repræsenteret ved Bodil Alling (Gruppe 38), Per Smedegaard (Svalegangen) og Mick Gordon (Aarhus Teater).

Hvilken overskrift kendetegner dette års ILT? Festivalen rummer udvalgte performanceudtryk, som kan beskrives ud fra følgende kategorier: Der er en fokusering på crossover i mødet mellem koncerten og film/teater/drama (forestillingerne Sound of Silence, Chicks for Money Nothing for Free, Staring Girl, The Suit), dukketeatret (Ignorance, A Mano, og Hukommelsespaladset), plastik/dans (M2, Murikamification), og endelig står festivalens ubetinget mest foromtalte forestilling, The Suit, iscenesat af Peter Brook, som repræsentant for den mere ”klassiske” form for teater/performance-forestilling.

ILT15 er tilrettelagt sådan, at de ni forskellige performances bliver spillet på hver sin scene i Aarhus. Det er en god måde, at få festivalpublikummet taget med rundt på besøg i byens teatre. Og vi bliver godt modtaget, selv om det er et stramt program at nå at se alle festivalens performances. Der hersker en god stemning på de forskellige spillesteder, hvor hver performance spiller to gange. Så det er virkelig som i det omrejsende cirkus, at forestillingerne skal kunne virke på stedet i mødet med publikum. Det er klart, at denne turnémodel også er betinget af de rammer, der bliver sat. Her er der overvejende tale om ”standard”-møder mellem scene og sal, idet opstillingerne er forholdsvis konventionelle. En markant undtagelse er parkour-gadeparaden Murikamification, der udspandt sig udendørs i luften omkring Brobjergskolen-Radisson-parkeringskældre-stilladser-trapper-fodgængerfelter-parkanlæg m.v. og tog publikum med rundt i en del af Aarhus city.

Teaterfestival

Festivallen er generelt i stigende grad de sidste 50 år blevet en vigtig ramme for moderne teater. I sig selv er festivalen udtryk for en slags undtagelsestilstand, en liminal tilstand, som kommer til udtryk i den afgrænsede tid som er overopfyldt med teater i forhold til dagligdagen og hvor pointen er, at dette ekstra fokus på teater hensætter deltagerne i en anden tilstand. Hvis ikke det ligefrem er et ekstatisk fællesskab, så er det en fælles inspiration. En sådan festival tjener flere forskellige formål. For det første er det tale om en ekstern intensiveret inspiration fra teatre, som ikke spiller i byen normalt. For det andet er selve festivalorganiseringen og afviklingen et konkret samarbejde, som i sig selv giver inspiration sammenhængskraft og erfaring til det lokale teatermiljø. Der forekommer en styrkelse også i kraft af en mere markant synlighed i byen.

For det tredje tjener en intensiveret teateroffentlighed også en intensivering af byens øvrige kulturelle muligheder.

Ud over de organiserende teatre er der også mulighed for at sætte forskellige teateruddannelser i spil med hinanden. Det er noget, som givet kan blive mere intensiveret. Hvorfor ikke et gadeoptog med byens teatre, elever og studerende fra diverse uddannelser og skoler? Hvor mange lokale og tilrejsende teaterfolk ville man kunne samle i et sådant optog? Det skulle selvfølgelig en gadeparade i de vildeste udklædninger med musik og med scener undervejs på egnede tage, nicher, balkoner, forretningsvinduer og lokaliteter. Her ville teatret på afgørende vis spille sammen med byens rum og dermed udfordre sig selv og sine publikummer.

Det kunne munde ud i en åbning af festivalen, som kunne bidrage til yderligere profilering af ILT som en del af byens kultur og identitet. Og suppleret med en intensiveret debat om det lokale teater om de enkelte teatres profiler, nye tiltag og kommende projekter på vej mod 2017.

ILT er vel en slags udspaltning af Aarhus Festuge. Og det kan naturligvis udnyttes til at skabe både en kultur, en læring og en synliggørelse af teatermiljøet internt og eksternt. Samtidig er det vigtigt at fastholde et samarbejde med Festugen, så teatret ikke isoleres i sin egen enklave, men at det også spiller aktivt sammen med det øvrige kulturliv. I øvrigt var det lidt underligt, at gæstespillet med Det Kongelige Teaters krigsballet I føling, som blev opført samtidig med ILT, ikke var en del af ILT!?

ILT er en vigtig festivalorganisering i Aarhus, og det er en stor styrke, at alle teatre og scenekunstinstitutioner står sammen om denne festival. Det er et godt udgangspunkt for samarbejde både omkring ILT men også mellem ILT festivalerne.

ILT kunne skærpe kurateringen og profileringen. Måske kunne man tillade sig lidt færre forestillinger og til gengæld en markant satsning med et tema. En mulighed kunne også være at arbejde med en form for byttehandel mellem lokale teatre og internationale gæstespil.

Organiseringen og det løbende samarbejde kunne være centralt at styrke med et par seminaret eller møder undervejs, lige som samarbejdet kunne styrkes ikke mindst frem mod 2017, hvor det kunne være oplagt, at dramaturger, skuespillere og dramatikerstuderende samarbejder omkring fx en byvandring. Måske i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Det var et af de projekter, som af en eller anden grund blev aflyst i programmet.

Tidspunktet kunne drøftes og begyndelsen af maj ville måske være at foretrække af hensyn til de mange studerende, der har eksamen sidst i maj/juni, og som både er en del af publikum og som også gerne skulle være aktører i ILT.

Tillykke til ILT med optagelsen i Effe. Vi citerer fra ILTs egen hjemmeside: ”ILT er netop blevet optaget i EFFE, der er en forkortelse for ”Europe for Festivals – Festivals for Europe” og er et kvalitetsstempel, der tildeles festivaler, som har ’en udpræget kunstnerisk kvalitet samt indflydelse på både lokalt, nationalt og internationalt plan.’

Udover Kvalitetsstemplet, der foreløbigt gælder et år, betyder optagelsen også, at festivalen optages i den internationale EFFE Festival Guide og desuden er kandidat til at modtage flere priser ved et gallarrangement i Paris i september.”

ILT har en særlig atmosfære og energi, som man skal tage vare på under festivalen – men ikke mindst i mellemrummet frem til næste ILT. Det handler bl.a. om, hvilke forberedende og borgerinvolverende og skabende aktiviteter, der bliver iværksat frem til næste festival. ILT er fest for performance og teater. Vi ser frem til at være med i ILT17, hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad.

Se http://www.ilt15.dk/om-ilt/

Se Peripeti anmeldelser:

The suit. Iscenesættelse Peter Brook og Marie-Hélène Estienne. Musik, Frank Krawczyk

Arch8 & Erik Kaiel på ILT15

Compagnie Ea Eo (BE), Kopergietery & Het Kip (BE), og Zonzo Compagnie ILT15

Sound of Silence, Jan Plewka & Band. ILT15, Svalegangen, 30. maj 2015

Annelis Kuhlmann og Erik Exe Christoffersen, begge lektorer på Dramaturgi, Aarhus Universitet.