CALL FOR PAPERS. TEMANUMMER OM TEATERKRITIKKEN

PERIPETI.

CALL FOR PAPERS. TEMANUMMER OM TEATERKRITIKKEN 

Med dette temanummer ønsker vi at undersøge, hvordan det står til med den kritiske analyse og diskussion af teatret i mediebilledet i dag.

Udgangspunktet er tanken om, at den analytiske og fagligt funderede anmeldelse er væsentlig, både for teatrets udvikling og for diskussionen af alle sider af teatrets liv i offentligheden.

Men hvordan står det til med denne kritiske diskussion og vurdering i dag, hvor anmelderens position i den offentlige debat er under forandring?

Som udgangspunkt kunne man spørge: Hvordan ser den ideelle teateranmeldelse ud?

I hvilket omfang eksisterer en sådan ideel teaterkritik i dag? Og er det rigtigt, at der er sket et kvalitetsskred fra ”gamle dage”? Engang var anmeldelsen af en ny Ibsen-forestilling forsidestof på Politiken. I en mindre fjern fortid havde store anmeldernavne som fx Jens Kruuse og Jens Kistrup en næsten mytisk status, og anmeldere som Anne Katrine Gudme og Henrik Lundgreen lever stadig i erindringen på grund af den faglige kvalitet og analytiske prægnans i deres anmeldelser.

Har forestillingen om et kvalitetsskred hold i virkeligheden? Hvilke kvaliteter er i så fald forsvundet? Er andre trådt i stedet? 

Teateranmeldelser og teaterkritik udfoldes i dag på mange platforme og anmeldelsesinstitutionen er ved at blive demokratiseret. Skal vi give Anne Middelbo ret i at ”målgruppen på nettets kunstsider er hovedsagelig de åndsfæller, der i forvejen kender til disse specifikke hjemmesider. Væk er chancen for at debattere et kunstværk i det offentlige rum, så debatten kan blive dagsordenskabende på linje med alle andre emner. Når anmeldelserne går på nettet, forsvinder de fra fælleshorisonten”.

Hvad kommer det til at betyde for receptionen af teatrenes forestillinger. Hvor er den borgerlige offentlighed på vej hen i konkurrencestaten?

 

Vi indkalder artikler om alle disse sider af teaterkritikkens rolle før og nu. Forslag skal stiles til thomas.rosendal@dac.au.dk og skal være os i hænde senest 1. maj.

Vi er interesserede i både forskningsartikler og essays. Artiklerne kan inddrage både historiske og aktuelle eksempler og/eller basere sig på en mere teoretisk diskussion.

Deadline for artikler er 10. september

Dedline for essays 10. oktober

Deadline for trykning 15. november

 

Temaredaktion er Michael Eigtved, Birgitte Hesselaa, Janicke Branth Johan Holm Mortensen og Thomas Rosendal.