Invitation til specialeessay

Invitation til specialeessay

Dramaturgi og Teater og Performance Studier

 

På Peripetis hjemmeside har vi oprettet en kategori med speciale-essays fra Dramaturgi og Teater og Performance Studier. Efter endt speciale vil vi gerne invitere de studerende, som har tid, lyst og behov, til at formidle deres speciale i form af et essay – ikke et direkte resumé – med de centrale pointer og perspektiver. Essayet kan vægte både teori og empiri. Omfanget er et sted mellem 3-8 sider alt efter specialets karakter.

M3

Essayet forestiller vi os kan diskuteres med vejleder, som er ansvarlig for en sidste godkendelse, før det sendes videre til undertegnede, som sørger for at poste teksten på hjemmeside. Den afgørende redaktion ligger altså hos vejleder, som naturligvis også tager stilling til, om den studerende skal opfordres. Det er klart, at ikke alle specialer egner sig til formidling, og måske er forfatteren heller ikke interesseret. Men vi forestiller os alligevel, at det vil være muligt i løbet af nogle år at få et godt overblik over et vigtigt arbejde som fortjener opmærksomhed.

 

 

Lektor Erik Exe Christoffersen

Dramaturgi

Institut for Æstetik og Kommunikation

e-post: aekexe@hum.au.dk

Redaktør af Peripeti – Tidsskrift for dramaturgiske studier

Se: www. peripeti.dk

 

Kort skrivevejledning

 • Skriv teksten i Word-format og Times new roman 12 p. – og kun den
 • Lav ingen layout, ingen indryk og kun ét linjeskift mellem afsnit
 • Brug gerne mellemrubrikker i fed undervejs i brødteksten og brug gerne en del afsnit, så helhedsindtrykket ikke er for kompakt
 • Kursiv anvendes ved forestillingstitler, bogtitler mv.
 • Normalt citationstegn ” …” anvendes omkring citater – ellers ikke
 • Enkelt citationstegn ’…’ anvendes ved sproglige forbehold, eufemismer og lignende: Petersens ’mesterværk’, ’bonus-forældre’ osv.

Manuskriptformat

 • Øverst: Dækkende titel i forhold til indhold
 • Derefter: Overskrift og evt. underrubrik
 • Næste linje: dit navn
 • Dernæst: brødteksten inddelt i mellemrubrikker
 • Til slut data: Spillested, forfatter, instruktør, andre relevante involverede.
 • En kort præsentation af dig selv, 2-3 linjer skrives for sig selv under anmeldelsen