om_peripeti

Ansvarshavende redaktørerSolveig Gade,  Laura Luise Schultz 

Peripeti udgives med støtte fra Statens Kunstfond (2019) og Danmarks Frie Forskningsfond (2019-2022)

                         

Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til  vendepunkter i teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi. Peripeti udgives af Dramaturgi, Aarhus Universitet i samarbejde med Teatervidenskab, Københavns Universitet, Dramatikeruddannelsen og Den Danske Scenekunst Skole.

Peripeti er både et tidsskrift og en hjemmeside med essays, interviews og anmeldelser som  ikke nødvendigvis udtryk for redaktionens holdning. Vi forsøger at styrke forbindelsen mellem aktuel teaterforskning og den udøvende teaterkunst. Derfor arrangerer redaktionen konferencer og seminarer i tæt samarbejde med forskellige kultur- og teaterinstitutioner. Redaktionen har – indtil videre – afholdt konferencer om Serendipitet og  Teaterlaboratorietraditionen,  om Performativitet og Teatralitet, Teatertekster,  Instruktion og iscenesættelsen, Kunstnerisk Udviklings Virksomhed, Performanceuddannelser.

Peripeti er det eneste danske videnskabelige teatertidsskrift og redigeres af en national redaktion fra Dramaturgi, Aarhus Universitet, Teatervidenskab ved Københavns Universitet og med redaktionsmedlemmer med tilknytning til teatre og teateruddannelser. Hvert nummer er baseret på et tema som samtidig danner grundlag for en invitation til at skrive i tidsskriftet. Tidsskriftet har et omfang på ca. 160 sider. En sektion er fagfællebedømte forskningsartikler (3-5 artikler). Anden sektion er essays og anmeldelser og mere debatorienteret stof. Endelig bringer Peripeti oversatte artikler af toneangivende internationale teaterforskere.

ISSN: 2245-893X

Peripeti-redaktionen 2016-17

 Janicke Branth, Erik Exe Christoffersen ,  Solveig DaugaardMichael Eigtved, Solveig Gade (ansvarshavende), Louise Ejgod Hansen (orlov), Falk Heinrich, Kjersti Hustvedt, Jens Christian Lauenstein Led, Susanne Hjelm Pedersen, Johan Holm Mortensen, Thomas Rosendal Nielsen, Laura Luise Schultz (ansvarshavende)Josefine Brink Siem, Mads Thygesen, Mette Tranholm.

Information om redaktionen

Janicke Branth (1947)

Cand. phil. i dansk og litteratur, dramaturg og tidligere rektor for Dramatikeruddannelsen (fra 1998 til 2010).
Fra 1979 – 1998 Chefdramaturg på Århus Teater. Har siden 1980 bl.a. oversat skuespil af Pirandello, Norén, Strindberg og Feydeau. I perioden 1990 – 1994 medlem af bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger – de to sidste år som formand. Medlem af Dansk Litteraturinformation Centers dramaudvalg.  Email: jcbranth@gmail.com

Erik Exe Christoffersen (1951). 

Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Uddannet på  Dramaturgi, mag. art. i 1978.  Seneste bøger: Teaterhandlinger, Klim 2007, Odin Teatret Et dansk verdensteater, Aarhus Universitetsforlag 2012, Skønhedens Hotel Hotel Pro Forma. Et laboratorium for scenekunst, Aarhus Universitetsforlag 2015. Serendipitetens rum. Odin Teatrets laboratorium. Klim 2018. Email: aekexe@cc.au.dk

Solveig Daugaard (1977)

Ph.D. i litteratur og mediehistorie fra Linköpings Universitet med afhandlingen “Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics” (2018). Har også udgivet “Gertrude Steins portrætter” (Arena 2012) og skrevet litteratur- og teaterkritik, essays og artikler i bl.a. Dagbladet Information, Passage, Vagant, Den blå port, Respons og Peripeti. Email: solveigdaugaard@gmail.com

Michael Eigtved (1964)

Cand.mag, ph.d., lektor i  teatervidenskab ved KU. Har især undervist i forestillingsanalyse, populære scenekunstformer, eventkultur, musikteater mm. Gæsteprofessor ved Theaterwissenschaft, Freie Universität, Berlin i 2005 og Department of Performance Studies, University of Sydney, Australien 2007. Har skrevet : Forestillinger. Cross-over på scenen (2003 og Forestillingsanalyse (2007).  Email: eigtved@hum.ku.dk

Solveig Gade (1973). Ansvarshavende redaktør

Cand. mag, Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. Ph.d. med afhandlingen “Rammen om værket i verden – relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten”. Har publiceret artikler om samtidskunst og -teater i bl.a. antologierne Performative Realism og Politisk teater samt i tidsskrifterne Kritik, Peripeti, Periskop, Glänta og 3xt: tidsskrift for teater og teori.  Fra 2008 – 14 ansat som dramaturg på Det Kongelige Teater. Email: Solveig Gade <solveiggade@cc.au.dk>

Falk Heinrich (1963)

Ph.d. og lektor på Aalborg Universitet; forsker og underviser i digital kunst og design. Han er med til at opbygge akademiuddannelsen ArT (Art and Technology, AAU). I sin ph.d.-afhandling (2005) beskæftiger F. Heinrich sig med den interaktive digitale installationskunst. Desuden arbejder han som installationskunstner og har arbejdet som professionel teaterskuespiller og instruktør (se www.studioru.dk). Email: falk_h@hum.aau.dk

Kjersti Hustvedt.

Dramaturg, Aalborg Teater. Mail: kjerstihus@gmail.com

Jens Christian Lauenstein Led (1972)

Cand.mag., Dramaturg ved Aalborg Teater. Udg: “Konkretismens Katharsis” (2003) og artikler: ”Kriegenburgs Die Niebelungen” (2004) og ”Idioti og dogmeæstetik” (2005). Email: Dramaturg@aalborg-teater.dk

Susanne Hjelm Pedersen.

Cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og University of Toronto. Freelance dramaturg, underviser, evaluator og konsulent. Blandt andet ekstern lektor og vejleder på Afdelingen for Dramaturgi ved Aarhus Universitet og fast underviser på Den Danske Scenekunstskole i refleksion og teaterteori- og analyse samt tilknyttet KUV/PUV-projekter. Evaluator på det regionale udviklingsprojekt Scenekunst ind i den åbne skole ved Teaterhuset Filuren, Opgang 2 og Limfjordsteatret. Sideløbende arbejde som dramaturg for blandt andre Aarhus Teater, Randers Egnsteater, Kulturkontoret og Det Skrå Teater. Email: susanne.skagen@gmail.com>

Johan Holm Mortensen. 

Cand. mag i Dramaturgi. Medlem af bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger (FDD). Dramaturg i Skuespillet på Det Kongelige Teater. Tidligere ekstern lektor på Aarhus Universitet og underviser på skuespillerskolen i Odense. Email: jhmo@kglteater.dk.

Thomas Rosendal Nielsen (1981)

Cand. mag. i dramaturgi og civilisationskritik fra Aarhus Universitet. Lektor  ved Institut for Kultur og Kommunikation. Publicerede tekster: “Live(ts) Rollespil” 2006, “Glemslens hospital” 2007,  alle i Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier. Email: thomas.rosendal@hum.au.dk

Laura Luise Schultz (1968). Ansvarshavende redaktør

Cand.mag., ph.d. med afhandlingen: Mellem tekst og teater. Skuespillets rolle i Gertrude Steins performative æstetik. Lektor ved Teater og Performance Studier, KU. Har skrevet en række artikler om Gertrude Stein, performativitet og samtidsteater, samt redigeret bogen Teaterlandskaber. Nedslag i Robert Wilsons univers, DRAMA 2002 (m. Nicole M. Langkilde). Tidligere medlem af redaktionen af Teater 1. Email: laura@hum.ku.dk

Josefine Brink Siem (1992)

PhD-studerende (2017-) i Dramaturgi med projekt om analyse af affektive dramaturgier på teater, tv og sociale medier. Har en BA i Dramaturgi og Æstetisk Kommunikation fra Aarhus Universitet (2013-2016) og færdiggør cand. mag. i Dramaturgi samme sted (2016-2019). Mail: jbs@cc.au.dk

Mads Thygesen (1972)

Ph.d. (2009), Cand.mag. i dramaturgi (2003). Ph.d. med afhandlingen Dialogue / end of dialogue – om udsigelse i ny europæisk dramatik (Aarhus Universitet, 2009). MT er rektor for DEN DANSKE SCENEKUNSTSKOLE. Har undervist på kunstneriske uddannelser i Danmark og Norge gennem ti år (f.eks. Akademiet for Scenekunst, Bergen, og Dramatikeruddannelsen og Skuespillerskolen v. Aarhus Teater). Email: math@scenekunstskolen.dk

Mette Tranholm (1980) 

Ph.d. (2017). Cand. mag. i Teatervidenskab med Komparativ litteratur (2008) Ph.d. med afhandlingen Disincarnation: Jack Smith and the character as assemblage (Teater og Performance Studier, KU). Freelance dramaturg, ekstern lektor ved Teater og Performance Studier, tilknyttet Den Danske Scenekunstskoles KUV-projekt Acting in Space om udviklingen af skuespilteknikker. Mail: mettetranholm@gmail.com

 

Peripeti
Afdeling for Dramaturgi
Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet
Langelandsgade 139.
DK 8000 Århus C

Kontakt redaktionen:  laura@hum.ku.dk

Solveig Gade <solveiggade@cc.au.dk>

aekexe@cc.au.dk

 

ISSN: 2245-893X