Hotel Pro Forma – praksis og kunst

 

Hotel Pro Forma – praksis og kunst

– en dag med konference og boglancering

Kunstforeningen Gl. Strand i København Fredag 13. november kl. 11-18

Hotel Pro Forma har i 30 år udviklet mange former for kunstnerisk praksis mellem opera, performance, billedkunst og installation og samtidig udvidet grænserne for scenekunst. På en gang et atelier, et laboratorium og et produktionsselskab, der under­søger steder og perspektiver. Nomadisk. Udforskende. Altid udfordrende, så vi som publikum ser med andre øjne på den verden, vi troede, vi kendte.

Den 13. november udkommer antologien Skønhedens Hotel: Hotel Pro Forma – et laboratorium for scenekunst. I den anledning afholdes en konference på Kunstforeningen Gl. Strand, hvor man siden 6. november har kunnet se Hotel Pro Formas udstilling Dagens kage er en træstamme – en visuel kommentar til tiden og Hotel Pro Formas virke.

 

Program

10.30 Registrering

11.00 Velkomst ved Erik Exe Christoffersen og Kathrine Winkelhorn

11.15 Monna Dithmer, Teaterredaktør, Politiken: Hvad og hvem møder vi i Hotel Pro Formas forestillinger?

11.55 Lars Qvortrup, Professor, Aalborg Universitet:

Hvad er æstetisk dannelse og æstetisk læring i Hotel Pro Formas optik?

12.35 -13.35 Frokost

13.35 Kathrine Winkelhorn, Universitetsadjunkt, Malmö Högskola: Hvad sker der i laboratoriet på Hotel Pro Forma?

14.10 Jesper Kongshaug, Lysmester, adjungeret professor, Kolding Designskole: Hvad gør lyset i Hotel Pro Formas forestillinger?

14.50 Mads Thygesen, Rektor, Den Danske Scenekunst­skole: Hvordan har Hotel Pro Formas dramatiske æstetik udvidet begrebet scenekunst?

15.30 Erik Exe Christoffersen, Lektor, Aarhus Universitet: Hotel Pro Forma, hvilken form for skønhed?

16.00 En Sukkerknald fra Hotel Pro Forma

16.45 Bogpræsentation: Skønhedens Hotel – Hotel Pro Forma – et Laboratorium for Scenekunst, Aarhus Universitets­forlag.

17.30 Udstillingen Dagens Kage er en træstamme præsenteres af instruktør Kirsten Dehlholm

Senest dato for betaling og tilmelding er den 16. oktober 2015

Pris: 175,- kr. – studerende 75,- kr. (incl. frokost). Du er først helt til­meldt, når du har indbetalt.

 

Tilmelding til konferencen: Pr. email til aekexe@dac.au.dk.

Når tilmelding er accepteret indbetales til Danske Bank: reg. 3635 konto 10096820.

Konferencen er arrangeret af Erik Exe Christoffersen og Kathrine Winkel­horn i samarbejde med Kunstforenin­gen Gl. Strand, Tidsskriftet Peripeti og Aarhus Universitetsforlag.

Tak til Bikubenfonden, som har ydet støtte til denne konference.

Antologien Skønhedens Hotel: Hotel Pro Forma – et laboratorium for scenekunst præsenterer 18 fagfolks perspektiver på Hotel Pro Formas forestillinger og giver et solidt indblik i og forstå­else for Hotel Pro Formas virke og betydning. Redigeret af Erik Exe Chri­stoffersen og Kathrine Winkelhorn og udkommer på Aarhus Universitets­forlag.