Kunst, kreativitet og viden

Peripeti særnummer 2012

Netop udkommet og findes på hjemmesiden hvorfra det gratis kan printes: https://www.peripeti.dk/pdf/peripeti_saernummer_kunstkreaviden.pdf

Fra forordet

Kunstfagene har ikke længere førsteret til kreativitetsbegrebet. Men i den såkaldte kognitive kapitalismes tidsalder, hvor den globale konkurrence på innovation, kreativitet og viden er blevet en slags ny stor fortælling, har kunstfagene stadig en vigtig rolle at spille – det er i det mindste den ubeskedne holdning, som ligger bag denne publikations bidrag.

Kunstfagenes bidrag til kreativitetsdiskursen kan fungere som ressource for nye former for erkendelsesmæssig og økonomisk fremskridt, men også som en nødvendig torn i øjet på et samfund, der forsøger at blive transparent for sig selv, eller som en sten i skoen for en løber, der har tendens til at glemme, hvorfor han løber.

Fra teaterinstallationen: Stor videnskab”. Æstetik og Kultur 2007

Dette særnummer af Peripeti er et af resultaterne af et forskningskollokvium på Institut for Æstetiske Fag (nu Institut for Æstetik og Kommunikation), der siden 2009 har diskuteret betingelser og retninger for aktuel forskning i kreative processer med et kunstvidenskabeligt afsæt. Der har været tale om et mødested for ganske forskelligartede projekter, hvilket denne publikation også afspejler, men fællesnævneren for disse projekter er for det første, at de på hver deres måde beskæftiger sig med, hvordan kreative processer kan generere viden i et samfund. For det andet, at de på forskellig vis forsøger at etablere en slags platform at tale fra, der hverken indtager en ubetinget affirmativ position – og således gør begreber som kreativitet eller kunstnerisk forskning til naive floskler – eller bliver en nostalgisk kritik, som udelukkende begræder den senmoderne økonomiske og videnskabelige rationalitets erobring af såkaldt ‘positive eksternaliteter’ – herunder den kreative og kritiske virksomhed, som kunstfagene traditionelt har følt et særligt ejerskab for.

Spørgsmålet er, hvordan en sådan position midt imellem den kritiske og den affirmative kreativitetsforskning kan formulere sig selv positivt. Det rummer denne udgivelse flere – ikke helt afstemte, men heller ikke direkte modstridende – bud på. Artiklerne arbejder med problemstillingen på forskellige niveauer og i forskellige kontekster, men det er i alle tilfælde kunsten – ikke som filosofisk domæne, men som en flerhed af praksisformer – der udgør det afgørende forankringspunkt, både for de teoretiske og de case-baserede analyser af kreativ vidensproduktion og videnskabelig kreativitetsforståelse.

Særnummeret har en overordnet tredelt struktur, idet vi har organiseret analyserne som Teorianalyser, Caseanalyser og Kreative taktikker. Teorianalyserne overvejer, udarbejder og positionerer bestemte analytiske greb, idet forholdet mellem det videnskabelige og det kreative, kunstnerisk skabende er overordnet tema og problemstilling. Caseanalyserne er eksempler på, hvordan samme problem kan håndteres konkret i analyse af kreative processer. Kreative taktikker er endelig artikler, der giver eksempler på kunstens aktuelle udvikling af kreative rammer og constraints.