Teaterhistorien køres ind…

Teaterhistorien køres ind…

Erik Exe Christoffersen

Det er positivt, at Klaus Wivel den 1. juli ofrer en hel forside i Weekendavisen på udviklingen af Teatervidenskab på KU. Det hører til sjældenhederne, at teatervidenskaben finder frem til kulturforsiden. Wivels plot, som han kalder det, går ud på at mane til bekymring over tab af kunstfaglig historisk refleksion. Som sandhedsvidne inddrages en udenlandsk forsker (W. Byrn) (tilsvarende inddragelsen af det udenlandske sandhedsvidne i “skandalen” på Musikvidenskab i Aarhus) og anonyme vidner. Det er jo godt med et frisk blik udefra, men artiklen er desværre tvivlsom i sin fremgangsmåde, og den kaster i sin retorik mistænkeligt lys på de ansatte og på teatervidenskabens udvikling som sådan.

Teatervidenskaben har ifølge Wivel i sin fokusering på iscenesættelser i det moderne samfund glemt teatrets historie. Dette er et polemisk udgangspunkt, som Wivel ikke dokumenterer. For undertegnede at se er der ingen modsætning mellem det historiske og det performative. Det der interesserer teatervidenskaben i dag er, hvordan det historiske så at sige genopføres. Hvordan arkiver skabes og benyttes produktivt. Hvordan fx en klassisk tekst eller begivenhed opføres og gøres relevant for nutiden. Det betyder, at teatervidenskaben stiller spørgsmål til pensum og historiske sandheder.

Ifølge fru Byrns ”undersøgelse” blandt 7 (syv) kandidatstuderende har de studerende på teatervidenskab ikke kendskab til Oehlenschläger. Man kan betvivle videnskabeligheden i denne undersøgelse fra omkring 2007 (!) og desuden er det interessante jo, hvad de studerende kan bruge deres viden til. Skal man forstå samtidens teater må man have en historisk viden, men det historiske skal kunne bringes i anvendelse. Det kræver i dagens medie- og informationssamfund nogle helt andre færdigheder end passiv paratviden.

Det er påfaldende, at artiklen ikke forholder sig til, hvad der i øvrigt foregår på den teatervidenskabelige front. Wivel kunne have interesseret sig for den publikation, som teatervidenskaben står for. Så ville han opdage, en ganske omhyggelig forskning. Fx i de mange ph.d. afhandlinger det de sidste år er udgået fra Teatervidenskab, i tidsskriftet Peripeti (2004-), som udgives i et samarbejde mellem bla. Teatervidenskab i København og Dramaturgi i Aarhus. Eller han kunne prøve et par opslag i Teaterleksikon 2007 redigeret af Alette Scavenius med en række medarbejdere som enter er eller har været knyttet til de to teatervidenskabelige institutioner.

Lektor Erik Exe Christoffersen

Institut for Æstetisk og Kommunikation

Langelandsgade 139, 8000 Århus C

Redaktør af Peripeti – tidsskrift for dramaturgiske studier (www. peripeti.dk)