Performative former

Nyt Peripeti Særnummer 2011

Performative former

Vi er alle performere. I hverdagens kommunikation gennemspiller vi adfærdsformer, og teatret har i Europa gennem de sidste 2500 år vist denne adfærd i samfundet frem for samfundet selv. Teatrets performative former er med til at give forståelser af betydningsdannelse og æstetisk handlingskonstruktion i det akuelle videnssamfund.

I denne antologi analyseres og perspektiveres nogle af de forbindelseslinjer og forskelle, som begrebet performativitet skaber mellem sprog-, kultur- og teaterteoretiske problemstillinger. Som et fælles afsæt forholder antologiens ti artikler sig diskuterende og kritisk til især én af de mange teorier om performativitet, nemlig den tyske professor i teatervidenskab, Erika Fischer-Lichtes, Ästhetik des Performativen fra 2004.

Forskellene mellem artiklerne viser, hvordan performativitetsbegrebet kan tænkes og anvendes med mange nuancer og med henvisning til varierede eksempler på samtidig kunst.

Performative former kan bestilles via mail: Peripeti@hum.au.dk. Pris: 100. kr.

Se hjemmesiden: www.peripeti.dk