Notes from an Odin Actress – Stones of Water

Notes from an Odin Actress – Stones of Water

Bjørn Lense-Møller

Anmeldelse af Julia Varley: Notes from an Odin Actress – Stones of Water. Routledge 2011. Også udgivet på fransk, italiensk og spansk.

Julia Varley, født i London 1954, flyttede som tre-årig til Milano, hvor hun i november 1972 blev inddraget i Teatro del Drago, grundlagt året før bl.a. under inspiration fra Bread and Puppet Theatre i USA. Teatro del Drago ændrede sig kort efter fra et undergrundsteater til et politisk, og Julia Varley fortsatte med at arbejde der i årene frem til 1976, mens det markerede sig som en del af det revolutionære venstre i Milano. I 1976 stiftede hun bekendtskab med Odin Teatret under dets turne til industribyen Pontedera og fik lejlighed til at deltage i en række træningskurser. Julia

Varleys møde med Odin Teatret betød, at hun oktober samme år rejste til Holstebro for i tre måneder at træne og uddanne sig. Fanget af de professionelle og kunstneriske krav til teater blev det umuligt for hende at returnere til Teatro del Drago’s mere beskedne ambitionsniveau, og siden da har hun været knyttet til Odin Teatret, primært som skuespiller, selvom hun måtte vente i to år på at blive fuldt accepteret som elev og fik sine første enetimer med Eugenio Barba i forbindelse med udviklingen af forestillingen Brecht’s Ashes.

Julia Varley har i 1997 på Odin Teatrets forlag udgivet Wind in the West. A Character’s Novel om karakteren Doña Musica, som har fulgt hende gennem hele karrieren. Hun har siden 1986 været dybt involveret i The Magdalena Project og redaktionen af dets rapporter The Open Page, som foreløbig er udkommet i 12 bind med temaer som bl.a. Myth, Politics, Trespass, Text, Character, Practise og Song har været behandlet inden for rammen Theatre – Women.

Notes from an Odin Actress er dediceret til redaktionen af The Open Page og henvender sig flere gange direkte til kredsen fra Magdalena projektet, som et forsøg på overfor dem at analysere og redegøre for Julia Varley’s erfaringer og metoder som skuespillerinde. I det redaktionelle forord til

The Open Page no. 6 March 2001 kan man læse:

”The Open Page was founded on the recognition that there needed to be a more substantial space for women theatre practitioners to report on their work and express their thoughts, feelings about and analysis of theatre, as a means of building their own memory and a critical perspective within theatre history. As the journal has grown so too has the necessity to document and historicise women’s work in theatre: we have to leave behind traces of our work for ourselves and for future generations”.

I sin indledning til Notes from an Odin Actress skriver Julia Varley:

“Few women have a significant role in the theatre history generally taught in schools and universities. There have been important actresses and female artists, but they have not elaborated theories, and their experiences mostly reach us through biographies, letters and news chronicles. In the century of the great theatre reformers and directors, women remain in the shadows” (s.2).

Den ny bog er et imponerende, stædigt afsøgende, oprørsk, analytisk arbejde af en skuespillerindes forhold til sit fag i et så særegent teater som Odin, som muligvis, som rum, er åbent for en langt dybsindigere udfoldelse af kvindelighed end mere konventionelle teatre.

Julia Varley knytter sit arbejde som skuespiller til en selvets helhedsoplevelse:

”As an actress, my intuitive perception of reality, my sense of wholeness and of subjective truth allow me to act without being halted by the logical and linear passages necessary to an analytical thought process. The need for integrity becomes an impediment to speech because the description appears to be simultaneously true and untrue” (s. 4).

Hendes kropsbevidsthed er meget betydningsfuld, forundringen over cellernes hukommelse, dens rumlige tilstedeværelse, føddernes basis for udtrykkets styrke:

”The body of an actress making an action on stage seems whole to me – which is to say precise and decided – when there are no blocks (especially in the knees, chest and neck) that inhibit the dynamic flow and the passage of energy from one part of the organism to another” (s.37)

og senere:

“It is not easy to understand that an action is the smallest fragment of a complex movement, nevertheless my experience as an actress lies precisely in this detail. Actions create changes. The smallest change originates in the torso of the person doing the action and can be noticed in the tensions that involve the feet”. (s.19)

Men det er vigtigt for hende, at der eksisterer en kerne af kraft, som forbliver urørlig for bevidst udnyttelse. Et materiale, som ikke kan hentes frem, men selv kommer og går i de grundlæggende improvisationer, prøvearbejdet og under forestillingerne, som løbende holder skuespillerindens handlinger levende med impulser til modhandlinger, som giver fremstillingen et nærvær, der er afgørende for den dramaturgi forestillingen stiller til rådighed for sit publikum.

Spændingen mellem helhed, hemmelighed, kompleksitet og analytisk fremstilling og forholdet mellem sprog og det, som skal beskrives, kan få hende til at tvivle på sit bogprojekts gennemførlighed:

”I aspire to have wholeness as an actress, without artificial divisions among body, mind, imagination, senses, emotions and deliberation…But words that divide life into closed compartments confuse me” (s.20).

Men bogen er en stor dementi af bekymringen. Tematikken opdeles på en klargørende og indsigtsbringende måde og hendes sprog er en fornøjelse at læse, præcist og fascinerende. Man får et meget stimulerende indblik i og forståelse af skuespillerindens komplekse arbejde bl.a. i afsnittet Personal terminology.

I det meget interessante kapitel, The Director, fortælles, at op til prøvestart på Talabot, januar 1988 tager hun på en 3 måneder lang rejse:

”The distance gave me a different perspective on my professional problems and the journey stirred an autonomus creative curiosity in me” (s.134), og ”My autonomy as an actress has a counterpoint in an inclination to support and oppose, collaborate and compete, meet and clash with the director. I find this approach necessary to keep our creative relationship alive and fertile” (s.130).

Efter Talabot bemærker hun:

“My solo performances (blm:som i modsætning til ensembleforestillingerne udspringer af egne ideer og forslag) further developed my autonomy and consequently a different relationship with the director”, og lidt senere: “the solo performances bind us in the creative dialective of actress and director” (s.134).

Allerede i forbindelse med prøverne på Brecht’s Ashes oplevede hun hvorledes

“Eugenio was the first to sacrifice his ideas if they didn’t work in practice and that he was a director who built above all upon what was offered to him by his actresses and actors” (s.135).

Julia Varley beskriver samarbejdet med Barba som instruktør bl.a. således:

”Reacting to what he sees, Eugenio may change very little of a scene I have presented, or he may distort, mix or even cut most or all of it” (s. 135) og

“His thoroughness, the demands he makes and the constant repetition grant me the freedom to take risks during the process because the director takes responsibility for the choice of what the spectators will see…In fact I would say that my personal expression manifests itself exactly because of the director’s input” (s.134).

Julia Varleys Notes from an Odin Actress og Eugenio Barbas On Directing and Dramaturgy fra sidste år er begge det modigst åbne og insigtsgivende, jeg har læst om et teaters filosofiske og kunstneriske drivkraft og ikke mindst dets sceniske praktik for at nå sine mål. Ud af den række bøger, der er udgået fra Odin Teatrets kreds er disse to med deres erfaringsopsamling prioritet for den som vil forstå dets placering i scenekunstens udvikling.

Bjørn Lense-Møller (f. 1925), mag. art. tidligere ansat ved DR (1960-95), formand for Teaterrådet (1984-88 og 1991-95), medlem af en række bestyrelser indenfor dansk teater og bl.a. medredaktør ved Gyldendals Teaterleksikon.