Det dramatiske gennembrud – Om nybruddet i dansk dramatik fra 1990′erne til i dag


Birgitte Hesselaa:

Det dramatiske gennembrud – Om nybruddet i dansk dramatik fra 1990’erne til i dag (udkommer 17. april på Gyldendal)

DET DRAMATISKE GENNEMBRUD sætter fokus på 90’er-generationen af danske dramatikere. Genren gennemgik i denne periode et reelt nybrud, der allerede er på vej til at blive legendarisk. Således taler man om “90’ernes boom i ny dansk dramatik”, om et “senmoderne gennembrud” og endda om en “ny guldalder”. Paradoksalt nok er denne generation dog kun sparsomt beskrevet, hvilket Birgitte Hesselaa ønsker at rode bod på med sin nye bog.

Som de kunstnerisk mest betydningsfulde fra denne generation har forfatteren valgt at lægge hovedvægten på dramatikerne Astrid Saalbach, Morti Vizki, Nikoline Werdelin, Jokum Rohde, Line Knutzon og Peter Asmussen, mens en lang række andre dramatikere, f.eks. Claus Beck-Nielsen, også præsenteres.

I bogens første del gives en karakteristik af disse seks centrale forfatterskaber, der følges op af grundige analyser af udvalgte hovedværker. Omvendt lægger bogens anden del en overordnet og perspektiverende synsvinkel på 90’er-generationen, idet forfatteren reflekterer over, hvad disse dramatikere har til fælles. På trods af store indbyrdes forskelle ses således en række fællestræk, bl.a. et opgør med mainstream-realismen og en dybtgående civilisationskritik.