Spørgeskema om peripeti.dk

Bloggen på peripeti.dk er udviklet i foråret 2009 som et eksamensprojekt på Multimediedesigneruddannelsen ved Århus Erhvervsakademi. Bloggen skal løbende vedligeholdes og udvikles, så den lever op til redaktionens og brugernes ønsker. Derfor har jeg som afslutning på eksamensprojektet lavet et lille on-line spørgeskema som jeg vil bede dig besvare. Det handler om peripeti.dk samt generelt […]

Read More

Det dramatiske gennembrud – Om nybruddet i dansk dramatik fra 1990′erne til i dag

Birgitte Hesselaa: Det dramatiske gennembrud – Om nybruddet i dansk dramatik fra 1990’erne til i dag (udkommer 17. april på Gyldendal) DET DRAMATISKE GENNEMBRUD sætter fokus på 90’er-generationen af danske dramatikere. Genren gennemgik i denne periode et reelt nybrud, der allerede er på vej til at blive legendarisk. Således taler man om “90’ernes boom i […]

Read More

Om Peripeti

Ansvarshavende redaktører: Solveig Gade,  Laura Luise Schultz  Peripeti udgives med støtte fra Statens Kunstfond (2019) og Danmarks Frie Forskningsfond (2019-2022)                           Peripeti er et tidsskrift for dramaturgiske studier, som udkommer to gange om året. Titlen henviser til  vendepunkter i teaterforestillinger, dans, performance og dramaturgi. Peripeti udgives af Dramaturgi, Aarhus Universitet i samarbejde med Teatervidenskab, Københavns Universitet, Dramatikeruddannelsen […]

Read More