Artikelindkaldelse, Peripeti nr. 20: Musikteater

Peripeti forbereder et temanummer om Musikteater til udgivelse i efteråret 2013.  Artikelforslag modtages senest 11.3. 2013. Artiklerne skrives på dansk og skal leve op til Peripetis ambition om at være et tværfagligt tidsskrift for alle, der interesserer sig for teater og dramaturgi. Kernebegreber i temanummeret vil være iscenesættelse (i bredeste forstand) og dramaturgi/mediering – i forhold […]

Read More