Aktuelt

Hotel Pro Forma – praksis og kunst

Posted in Aktuelt, Interview on september 16th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Comments Off

 

Hotel Pro Forma – praksis og kunst

– en dag med konference og boglancering

Kunstforeningen Gl. Strand i København Fredag 13. november kl. 11-18

Hotel Pro Forma har i 30 år udviklet mange former for kunstnerisk praksis mellem opera, performance, billedkunst og installation og samtidig udvidet grænserne for scenekunst. På en gang et atelier, et laboratorium og et produktionsselskab, der under­søger steder og perspektiver. Nomadisk. Udforskende. Altid udfordrende, så vi som publikum ser med andre øjne på den verden, vi troede, vi kendte.

read more »

Peripeti 25: Call for papers

Posted in Aktuelt, Information on september 7th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Comments Off

 

Peripeti 25

Call for papers:

Temanummer om Samtidsteatrets udfordring af værkbegrebet

Ideen om værket synes uomgængelig i det moderne kunstbegreb. Værket fremstår som garant for en samlende enhed, æstetisk og meningsgivende, der kan sikre kunstens autonomi ift. samfundets økonomiske, strukturelle og institutionelle betingelser, med andre ord: de herskende magtdiskurser. Det er kunstværkets autonomi, der sikrer dets skabende og kritiske potentiale: kun ved ikke at være underlagt ydre interesser kan kunsten forholde sig kritisk og kreativt til de samfundsmæssige normer og strukturer. Teaterværket er af gode grunde vanskelig at definere: Er værket den enkelte opførelse eller en bestemt iscenesættelse. I det moderne teater har værkets samlende autoritet på skift været dramatikeren, instruktøren eller skuespillerne, og i de senere år har det sågar været publikums deltagelse, som har været afgørende for værket. Under alle omstændigheder spiller værkopfattelsen en rolle for den kompositoriske og dramaturgiske praksis, som sigter mod en samlende intentionalitet i forhold til publikum, uanset hvem der definerer værkets autoritative stemme. Desuden er værkets ramme afgørende for, om publikum føler sig tiltalt og berørt af værket og dets univers. Endelig spiller værket en vis rolle i teaterkritikken og teaterhistorien på den måde, at visse værket kanoniseres som paradigmatiske ”gode” modeller. read more »

ILT15

Posted in Aktuelt, essay om teater on juni 7th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Comments Off

Fest som i festival – ILT for fjerde gang 

Af Annelis Kuhlmann og Erik Exe Christoffersen

ILT-festivalen, International Levende Teater, er en teater- og performance biennale i Aarhus. Den er netop blevet afholdt for fjerde gang i dagene 28.-31. maj 2015.

ILT15 foregik rundt på forskellige spillesteder og tog på den måde tilskueren på tur rundt i byens teatre. Ni forestillinger repræsenterede festivalen fra Spanien, Canada, Belgien, Frankrig, Holland, Tyskland og Danmark. Kuratorerne er lokale teaterfolk fra Aarhus, repræsenteret ved Bodil Alling (Gruppe 38), Per Smedegaard (Svalegangen) og Mick Gordon (Aarhus Teater). read more »

Et dukkehjem – the opera, John Frandsen og Tzara Tristana

Posted in Aktuelt, teateranmeldelser on maj 18th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Comments Off

Et dukkehjem – the opera

Af Lars Ole Bonde

En god opera over et godt skuespil eller en kendt roman kendes på knapheden: Den inddamper den ydre handling til det helt essentielle og koncentrerer sig om relationerne – og især om personernes følelser, for det er dem musikken kan få til at lyse og tale. Sådan er det i Mozarts Figaros Bryllup (efter Beumarchais), Puccinis La Boheme (efter Murger), Verdis La Traviata (efter Dumas), Carl Nielsens Maskarade (efter Holberg) – og såmænd også Saul og David (efter Det Gamle testamente). read more »

Transformatoren – En forestillingsanalyse i relation til Nielsens identitetsværk

Posted in Specialeessay on april 13th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Comments Off

Speciale essay

Transformatoren – En forestillingsanalyse med fokus på den konstituerende teatralitet, og dennes betydning for forholdet mellem performer, karakter og krop, i relation til Nielsens identitetsværk

Af Betina Rex cand. mag. i dramaturgi

Formål og overblik

Det overordnede fokus for mit speciale er kort og godt interessen i, hvordan kunstneren Nielsen[1] med sin forestilling Transformatoren[2] udfolder sig indenfor teatrets rammer. At Nielsen, kroppen, der gennem mere end ti år har søgt at fralægge sig enhver from for fikserbar identitet, lægger op til en, på plakaten, forsøgsvis genopstandelse som kvinde, udgjorde indledningsvist mit fokus. Gradvist udfoldede min interessesfære sig til mere konkret at omhandle, hvordan Nielsen med Transformatoren ville behandle det for ham så uudtømmelige spørgsmål, vedrørende identiteten og eksistensen, og hvilken en indflydelse teater som æstetisk udtryk og kunstnerisk formsprog og teatret som konkret fysisk sted ville have herpå. Jeg vil i dette essay koncentrere mig om mine analysestrategiske valg og overvejelser, med baggrund i min inspiration fra Niklas Luhmanns ledeforskelsbegreb, da disse overvejelser forhåbentligvis kan tjene andre specialeskrivende til inspiration. read more »