Aktuelt

Transformatoren – En forestillingsanalyse i relation til Nielsens identitetsværk

Posted in Specialeessay on april 13th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Be the first to comment

Speciale essay

Transformatoren – En forestillingsanalyse med fokus på den konstituerende teatralitet, og dennes betydning for forholdet mellem performer, karakter og krop, i relation til Nielsens identitetsværk

Af Betina Rex cand. mag. i dramaturgi

Formål og overblik

Det overordnede fokus for mit speciale er kort og godt interessen i, hvordan kunstneren Nielsen[1] med sin forestilling Transformatoren[2] udfolder sig indenfor teatrets rammer. At Nielsen, kroppen, der gennem mere end ti år har søgt at fralægge sig enhver from for fikserbar identitet, lægger op til en, på plakaten, forsøgsvis genopstandelse som kvinde, udgjorde indledningsvist mit fokus. Gradvist udfoldede min interessesfære sig til mere konkret at omhandle, hvordan Nielsen med Transformatoren ville behandle det for ham så uudtømmelige spørgsmål, vedrørende identiteten og eksistensen, og hvilken en indflydelse teater som æstetisk udtryk og kunstnerisk formsprog og teatret som konkret fysisk sted ville have herpå. Jeg vil i dette essay koncentrere mig om mine analysestrategiske valg og overvejelser, med baggrund i min inspiration fra Niklas Luhmanns ledeforskelsbegreb, da disse overvejelser forhåbentligvis kan tjene andre specialeskrivende til inspiration. read more »

CALL FOR PAPERS. TEMANUMMER OM TEATERKRITIKKEN

Posted in Aktuelt, Information on marts 19th, 2015 by Erik Exe Christoffersen – Kommentarer slået fra

PERIPETI.

CALL FOR PAPERS. TEMANUMMER OM TEATERKRITIKKEN 

Med dette temanummer ønsker vi at undersøge, hvordan det står til med den kritiske analyse og diskussion af teatret i mediebilledet i dag.

Udgangspunktet er tanken om, at den analytiske og fagligt funderede anmeldelse er væsentlig, både for teatrets udvikling og for diskussionen af alle sider af teatrets liv i offentligheden.

Men hvordan står det til med denne kritiske diskussion og vurdering i dag, hvor anmelderens position i den offentlige debat er under forandring?

Som udgangspunkt kunne man spørge: Hvordan ser den ideelle teateranmeldelse ud?
read more »

Hjælp! af Flyvende Grise på Teater Republique. Instr. Nicolei Faber

Posted in Aktuelt, teateranmeldelser on marts 1st, 2015 by Erik Exe Christoffersen – 4 Comments

Hjælpen der ikke hjælper

Johan Holm Mortensen

Teatergruppen Flyvende Grise har gennem seriøs research udviklet en faktabaseret forestilling, der vil have os til at forholde os til den enorme nødhjælp, vi sender af sted til verdens udsatte områder. Hjælp sidestiller fiktion og fakta i en virkelighedsfortælling, der giver indblik i det dilemma, nødhjælpsarbejdet har udviklet sig til for vesten. Det kommer til at handle om, hvordan det abstrakte begreb nødhjælp konkretiseres og de store summer gøres håndgribelige for publikum i forestillingens undersøgelse, der går ud fra spørgsmålet; hjælper hjælpen? read more »

Kunsten ude på kanten i Rønne, 20.-21. september 2014 – 1

Posted in Aktuelt, debat, Kunsten ude på kanten on december 5th, 2014 by Erik Exe Christoffersen – Kommentarer slået fra

”Torvet på den anden ende” i Rønne

Af Erik Exe Christoffersen og Anne Majgaard Basse

born2

Det følgende er en evaluering og refleksion over arrangementet Torvet på den anden ende den 20. og 21. september 2014 på Bornholm. Vi skal se på projektet som en form for teaterbegivenhed, der foregik på Store Torv i Rønne som udgjorde den sceniske ramme.

read more »

Advarsel: Smittefare

Posted in Aktuelt, Information, teateranmeldelser on december 1st, 2014 by Thomas Rosendal Nielsen – 2 Comments

Anmeldelse af Ventestedet af SIGNA, Teater Republique

Af Thomas Rosendal Nielsen

SIGNAs nyeste performance-installation, Ventestedet, demonstrerer, hvordan SIGNA-teamet har forfinet både deres dramaturgiske teknik og den symbolske ideologikritik, som de har udviklet i de senere år. Som i Night at the Hospital (2008) bliver publikum inviteret ind i et væg-til-væg fiktionsunivers i form af en klinisk institution (The Laguna), som er kendetegnet ved en totalitær magtstruktur, der er ved at sprænges af (mere eller mindre) undertrykt begær. Publikum bliver indlagt til ’diagnosticering’ over de fem timer, som oplevelsen varer, og følges i små grupper rundt mellem terapeutiske aktiviteter og besøg ved klinikkens 25 fast indlagte patienter. Problemet er angiveligt en smitsom og ukurerlig hjerneinfektion – Panagakos’ syndrom eller 3P – der sætter hjernen ud af stand til at skelne mellem hukommelse, drømme og sansedata. I fiktionens dystopiske nær-nutid er sygdommen blevet en global epidemi med drastiske interstatslige modforanstaltninger til følge. Herunder oprettelsen af en form for koncentrationslejre/feriecentre for de sindslidende, såkaldte Panagakoria, hvortil Lagunen – Psykiatrisk Ventested er både forpost og laboratorium.

Dramaturgisk teknik read more »