Bestilling af abonnement

Du kan bestille abonnement af Peripeti ved at sende en mail til:peripetiskrift@gmail.com, hvor du kopierer og udfylder nedenstående formular.

Abonnement på Peripeti  2017

Undertegnede ønsker at tegne abonnement på tidsskriftet Peripeti fra 2017.

Peripeti udkommer to gange om året – i henholdsvis juni og december.

Pris for abonnement 2017: 175,00 dkkr. + porto (for dobbelt nummer).

DK: 225,00 kr. incl. Porto.

Udland: 275,00 kr. incl. Porto

Abonnenter kan købe tidligere numre til halv pris (50 kr. + porto). Nr.____ ønskes tilsendt.

Peripeti kan betales kontant, med girokort ___ (sæt X) eller

Via netbankoverførelse til konto; Danske Bank: reg. 3635 konto 10096820 ___(sæt x )

Peripeti koster for ikke-abonnenter i løssalg 100 kr. (+ porto): Nr. _____ønskes tilsendt

Dato: __________

Navn: __________________________________________________________

Adresse:____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Tlf.: ______________________________

E-mail: ___________________________

Ønskes tilsendt ___ (sæt X)

Afhentes på Dramaturgi hos Betina Ramm lok. 236 i hovedbygningen mod forevisning af

kvittering for betalt abonnement (150,00 kr) ___ (sæt X)

Danske organisationer/virksomheder som har brug for en elektronisk faktura bedes

Oplyse;

CVR-nr.:

og EAN-nr.:

 

For bestilling af abonnement og enkeltnumre returneres denne formular til Peripeti som bilag til mail: peripetiskrift@gmail.com eller til

Peripeti

Afdeling for Dramaturgi

Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

Langelandsgade 139

8000 Århus C

Danmark

OBS! Abonnementet løber automatisk indtil det opsiges inden udgangen af et år.

Kontaktperson vedr. abonnement og køb af Peripeti er Anne Basse som kan kontaktes via mail peripetiskrift@gmail.com eller

Dramaturgi
Institut for Kultur og kommunikation, Aarhus Universitet
Langelandsgade 139.
DK 8000 Aarhus C


Priser og betaling

Pris for abonnement 2015 er 150,00 dkkr. + porto (for to numre, udkommer i henholdvis juni og december)

DK: 212,00 dkkr. incl. Porto.

Udland: 252,00 dkkr. incl. Porto

Abonnenter kan købe tidligere numre til halv pris 50 dkkr. (+ porto).

Løssalg 100 dkkr. (+ porto).

Girokonto: 10096820 (girokort vedlægges første abonnementsforsendelse).

IBAN: DK 5930000010096820
SWIFT: DaBaDKKK

For offentlige/private organisationer/firmaer, som behøver en faktura for at kunne betale, kan der sendes en elektronisk faktura. Her lægges moms oveni abonnementsbeløbet. Hvis faktura ønskes skal følgende oplyses på bestillingsformularen for danske virksomheders vedkommende: CVR-nr. og EAN-nr.