Dramaturgier i dansk scenekunst anno 2019

On behalf of the organizing committee, I have the pleasure to draw your attention to the website

https://events.au.dk/Dramaturgier2019

You are kindly asked to sign up!

 

Konference på Kasernescenen, Langelandsgade 139 Aarhus Universitet, lørdag den 21. september 2019

En dag med fokus på den aktuelle scenekunsts dramaturgier og dramaturgisk arbejde

I The Routledge Companion to Dramaturgy (2016) fremfører Magda Romanska den tese, at hvis det 20. århundrede kan siges at være auteur-instruktørens, så er det 21. århundrede dramaturgens. Det er naturligvis en påstand, som bunder i, at dramaturgens arbejdsfelt og rolle i forhold til teaterproduktion udvides og antager nye former. Dramaturgen er ikke blot opmærksom på tekst, men også på andre repræsentationsformer såvel rum, kroppens handlinger, afstande som relationer til tilskuerne og i det hele taget tilskuerforholdet som en både sanselig og betydende proces. Med afsæt i Romanskas påstand, spørger vi: Hvordan fungerer dramaturgi som begreb og praksis i Danmark i dag? Hvilken rolle spiller det dramaturgiske arbejde i scenekunsten? Hvordan spiller dramaturgi og eksperimenter med tilskuerrelationen sammen? Vi har samlet en række dramaturger, skuespillere og instruktører, som vil være med til at belyse og diskutere disse spørgsmål i en række dialoger.

Tidsskriftet Peripeti er arrangør i samarbejde med Dramaturgiuddannelsen, Foreningen for Danske Dramaturger og Den Danske Scenekunstskole.

9. 30 – 10.00 Velkomst og morgenkaffe med musikalsk indslag 10.00 – 10.45 ’Dramaturgens århundrede’

Gritt Uldall-Jessen, dramatiker, dramaturg og instruktør og Jens Christian Lauenstein Led, chefdramaturg ved Aalborg Teater. Faciliteres af Janek Szatkowski.

10.45 – 11.30 Dramaturgi i Den Danske Scenekunst Skole
Mads Thygesen, rektor (Den Danske Scenekunstskole) og Sandra Buch, centerleder (Den Danske Scenekunstskole). Faciliteres af Thomas Rosendal Nielsen.

11. 30 – 12.15 Eksperimenter med tilskuernes oplevelse og dramaturgi

Sargun Oshana, instruktør, Tine Ilum, dramaturg ved Aarhus Teater og Anne Basse, dramaturg. Faciliteres af Erik Exe Christoffersen.

12.15 – 13.00 Frokost med sandwich

13.00 – 14.10 Skuespillerens fysiske handlingers dramaturgi

Julia Varley, skuespiller og instruktør, Odin Teatret. Arbejdsdemonstrationen: Den døde bror. Faciliteres af Annelis Kuhlmann.

14.10 – 14.40 Dramaturgi i ’udkantsdanmark’ – Landsbylaboratoriet i Idom
Per Kap Bech, Odin Teatret, Kai Bredholt, skuespiller og musiker, Odin Teatret og Erika Bredholt, danser. Faciliteres af Louise Ejgod.

14.40 – 15.10 Kaffe og kage

15.10 – 15.40 Immersive dramaturgier
Sara Topsøe-Jensen, Kunstnerisk leder af Carte Blanche og PhD-stipendiat, Josefine Brink Siem. Faciliteres af Ida Krøgholt.

15.40 – 16.00 Dramaturgibegrebets aktuelle status
Opsamling på dagen ved PhD-stipendiat og performancekunstner, Cecilie Ullerup Schmidt og Thomas Rosendal Nielsen.

16.00 – 18.00 Reception i anledning af afsked med John Andreasen og Janne Risum og Dramaturgis 60-års jubilæum

Deltagergebyr: 50 kr. for studerende, alle andre 100 kr. (inkl. sandwich, drikkelse, kaffe og kage).

Arrangementskomité: Erik Exe Christoffersen, Annelis Kuhlmann, Ida Krøgholt og John Andreasen Programmet er med forbehold for ændringer.

Del med andre