Call for Papers – Peripeti #28 Køn, queer og racialisering i/som performance

 

Dette temanummer beskæftiger sig med køns- og racialiseringsperspektiver i/på scenekunst og performance. Værker, som udgår fra en kritisk undersøgende position overfor normative kønskategorier, gør sig i stigende grad gældende. Herhjemme er kunstnerne oftest enten uafhængige eller udenlandske og værkerne programmeres typisk i sammenhænge, fx på Warehouse9 i København, hvor det kønskritiske og aktivistiske perspektiv indgår i spillestedets profil. Når det gælder racialiseringsperspektivet, er den kritiske tænkning i Danmark især blevet udviklet i relation til adoptionsdebatten, mens de langsigtede implikationer af Danmarks fortid som kolonimagt fortsat er underbelyst – ikke mindst i forhold til dansk mentalitetshistorie. Netop i år, 100-året for Danmarks salg af De vestindiske øer til USA, er aktualiteten særligt påtrængende – i kunsten ligesåvel som i andre hjørner af samfundslivet.

På uddannelsesinstitutionerne er der en voksende bevidsthed blandt de studerende om køns- og racialiseringsperspektiver, og der efterlyses tekster og tilgange, som gør dem tydelige i undervisningen. Vi ønsker med dette temanummer af Peripeti at skubbe debatten frem i lyset og hjælpe et materiale på vej. Vi arbejder med et bredt performance-begreb, og et interdisciplinært fokus, hvor sociologiske og antropologiske betragtninger omkring performance er velkomne. Der efterspørges artikler med et Queer Theory og Critical Race Studies perspektiv, såvel som artikler der beskæftiger sig med begreber såsom repræsentation, racialisering og køn, transnational adoption, køns- og kropsnormativitet, identitet, dekolonisering og autenticitet i scenekunst og performance.  Der er et hav af emner at tage fat på både historiske, aktuelle og mere teoretiske. Afsættet kan fx være en kunstner, en forestilling, en tendens eller en analytisk begrebsdiskussion.

Emneforslag:

Queer perspektiver på (kropslig) autenticitet

Performances i det intersektionelle felt

Aktivistiske performance-perspektiver

Homonationalisme og queer perspektiver på medborgerskab

Queer perspektiver på nostalgi, minder, flygtighed og tilstedeværelse

Modkultur som queer performance

Queer koreografier

Ikke-normativ kropslighed på og/eller udenfor scenen

Identitets-performances

LGBTQI og POC repræsentation

Trans-politik, -identitet og -krop

Queer ideologier på og/eller uden for scenen

Queer Indigenous Studies og performance

Performance af hvidhed på og/eller udenfor scenen

Queer perspektiver på populærkulturel performance

Dis-identifikation som performance-strategi

Queer dramaturgier

De-koloniale perspektiver

 

Temaredaktionen består af: Storm Madsen, Laura Luise Schultz, Mai Takawira, Mette Tranholm, Karen Vedel samt Jeuno Je Kim.

Artikelforslag indsendes til: madsen.storm@gmail.com

Deadline for abstracts/artikelforslag: 15. juni 2017

Deadline for artikler til peer review: 15. september 2017

Deadline for andre indsendelser (essays, anmeldelser mv.): 15. oktober 2017

Del med andre